Избор на детска градина

избор на Детска градина

Първият ден, в която и да е детска градина, малчуганът се вълнува повече от всякога. Тогава, родителят е изправен, пред редица въпроси.

За да бъде безметежно и весело времето, прекарвано в детска градина, за да не е в прекалено строг и суров вида, наподобяващ училищен режим или за да може детето максимално бързо да е улеснено и да се адаптира, всеки родител трябва да знае някои тънкости в подбора на учебно заведение!

Избор на детска градина

Ето как да помогнем на детето в това начинание!

На лице може да е факта, че режимът у дома далеч се разминава с този в детските градини. Предвид, че децата започват посещения на градини в различна възраст, то добре е и да сме ориентирани във видовете детски градини. Въпреки това, частни градини в София, предлагат голямо многообразие от забавления. Те дават възможности и най-вече индивидуален подход в грижите и възпитанието за всяко отделно дете.

Държавни детски градини и частни детски градини в София

Докато населението на столицата нараства все по-осезаемо и броят на децата постъпващи всяка година в занимателните учреждения се показва драстично, то частни детски градини са на разположение. Тяхната цел е подпомагане на родителите.

Децата са различни

Имайте предвид винаги това, когато се опитвате да сравнявате децата. Дори да сте се допитали до приятели и познати, минали вече по вашия път, коя детска градина да изберете, съобразете и с индивидуалността на малчугана си. Някои деца бързо се адаптират към новата среда. За други, този преход е далеч по-сложен и бавен. Ако вашето дете е от втория тип, не го насилвайте! Не давайте примери с други деца на неговата възраст! Не правете сравнения!

Според италиански психолози, по-правилният подход е да подадете ръка и да помогнете детето да преодолее стреса. За него той ще е своеобразен. Окуражавайте, разговаряйте, проявявайте интерес към ежедневието в училище. Не отказвайте помощ! Радвайте се с малчуганът, разпитвайте как минава всеки ден в детската градина. Подобна подкрепа ще даде на детето нужната смелост и сили да свикне с новата среда. Така, самото то ще спре да я приема за вражеска територия.

Не на страха!

Една от най-честите грешки на всеки родител е да създават „ореол“ на училището или детската градина като място със строги правила. От тук се появяват и първите страхове у малчугана. Строгата дисциплина не е типична на частната детска градина. Всички наказания, отговорности, задачи са представяни под формата на занимателни и приятни игри и забавления. Родителят е този, който може и трябва да подготви детето за посещението в детската градина. Само той може да обясни, какви са правилата и защо трябва да се спазват.

Научете децата на уважение

Още в ранна детска възраст с тръгване в детски градини, детето трябва да знае, че учителят е човекът, които трябва да уважава най-много и да слуша. Това определя и бъдещото му израстване и възприемане на обстановката в училище на по-късен етап. Родителят е този, който не само подбира правилната детска градина, където да запише своя малчуган, но и внушава у детето модел на поведение. Това става, още преди тръгването му в занимателните часове. По този начин учителите придобиват авторитет.

Добре е родителят да знае, че проблемът с дисциплината не е единствен. Малчуганът трябва да знае, че учителят и помощният персонал, са тези, на които може да има доверие. Това, в случаите, когато се нуждае от помощ, съдействие, подкрепа. Ето и 4 съвета, как да намерим детегледачка.

Детето, трябва да се научи от по-рано да се доверява на хората от детския персонал. Понякога може да се случи така, че родителят да не е напълно съгласен с политиката на детската градина или реда, който се спазва, но това не бива да се коментира, пред децата. Срещите с пряко свързаните хора, могат да решат подобни неудобства.

Детската стая

Сега е моментът да помогнете на вашето дете да се почувства по-голямо, като направите негова детска стая. Така преди тръгването на детска градина, то ще е организирано и самостоятелно. Много от нашите и привичките се учат по време на заниманията в учебното заведение, но и с не малко от тях, децата тръгват на градина.

Надявам се темата „Избор на детски градини“ да е била максимално полезна за читателя. И така, всеки сам да успее да направи правилния избор за живота и бъдещето на детето си.

Тук е мястото и да вмъкнем, че когато става дума за избора на първото място. Място и учреждение, което ще се грижи за свободното време и възпитанието на вашето дете. Така, трябва под внимание да се взема всеки един елемент.