8 подхода за сигурен успех на работното място

успех на работното място

Искате да постигнете успех на работното място

Вместо успех на работното място, често се налага да губите прекалено много време в преговори и убеждения, че тезата ви е права. Едва, когато сте успели да внедрите у някого твърденията и теорията си, се оказва, че колегите не са така добронамерени, както ги смятате.

Всичко това е обичайно и ежедневно случващо се във фирми и на местата, където мъжкото присъствие е много по-голямо от женското. И въпреки това, ако имате възможност може да поставите нещата под контрол. Може сами да вземете руля, за управление на вашия успех в службата.

8 подхода за сигурен успех на работното място

По мнение на психолози и анализатори със сферата на работните отношения е добре да знаете, че:

Увереност

Ако опитвате да се докажете в област, за която нямате пълни познания е добре да научите това и онова. За да имате нужното самочувствие и увереност. Дръжте се така сякаш знаете, какво да правите, дори да не е изцяло така.

Търсете нова информация

Не се обръщайте към хората, които не са добронамерени към вас, особено щом става дума за служебни постижения. Живеем в свят на пълен достъп и прозрачност в информираността, намерете, това, което ви трябва сами.

Ако изпуснете важен разговор или среща не е нужно всички да научават за грешката ви

Предвидете няколко минути, за да информирате отсрещната страна, че е изникнал ангажимент, който ви възпира, но не създавайте впечатление за несериозна личност.

Не казвайте всичко и изцяло

Винаги си оставяйте вратичка, за да има интерес към вас, както шефа, така и колегите. Колкото по-загадъчно и деликатно работите, толкова по-сигурно е мястото ви. Разбира се не бива и да криете големи неща, за да не помислят, че кроите заговор.

Не бъдете скромни и не мислете, че шефът ви винаги знае, какви са заслугите ви

Намирайте начин да му припомняте това и онова, което фирмата е постигнала, благодарение на вас.

Прекратявайте спора или тактично излезте от ситуацията

Ако ви бъде намекнато да спрете спора, по-добре се вслушайте в мнението на околните. Понякога неутралната страна има най-бистър поглед над нещата.

Не бъдете самокритични прекалено

Това ще говори за неспособност за справяне в ситуациите. Обърнете бързо нова страница и започнете отначало или в друга насока.

Не се извинявайте прекалено и не се дръжте пасивно

Често такова поведение се тълкува от ръководството като некомпетентност.

Тук може да разгледате и за различните начини на Оцеляване в различни ситуации.