3 модела на естествено поведение

3 модела на естествено поведение

Всеки от нас има изградени множество образи, с които се представя в обществото. На работното място сме едни, в семейството други, сред приятели трети, в непознати и непредвидени ситуации четвърти.

Ако като родители трябва да сме хората, които дават модел за поведение, възпитават и вдъхват респект, то в с любимия в леглото може да сме напълно разкрепостени, фатални жени, на работното място целеустремени и амбициозни показващи талант или ръководители, дори на групи от хора.

Всичко това са множеството маски, които сменяме по няколко път на ден. Изключителното тук е маската на естественото ни поведение. И ако все още не е ясно доколко сме естествени, то предлагаме ви три модела на поведение, които да ви помогнат да откриете в коя категория се отнасяте:

  1. Естествено поведение грижовност – ако грижливо следите поведението си, то навярно и често сте студени или недостъпни. Може дори леко да изглеждате несигурни на моменти и това да пречи за изцяло естествения образ, към който се стремите. Така, специалистите казват, че се потискат отрицателните качества на характера, достига се желаното ниво на контрол, но и често това струва лишаване от радостите в живота.
  2. Естествено поведение за мнението на околните – обикновено естественият начин на маниер се изразява в отзива на околните. Тук личността живее за мнението на другите, следва техните постъпки, възгледи и думи. Мнението на близки и далечни не остава невзето под внимание, специалистите съветват да не се ограничават прекалено много и възможностите.
  3. Естествено поведение,според личните изисквания – в този случай личността живее спрямо собствени убеждения, нужди и цели. Тя преследва своите си представи и така се чувства добре и удовлетворена от себе си. Често проявява и склонност към егоизъм, властолюбие, а често околните хора, възприемат подобна личност като самоуверена или независима.

За да може по-лесно да се ориентира човек в модела на поведение, към който самият той се отнася, специалистите често поставят тестове.

Някои от най-задаваните въпроси са заимствани от ежедневни ситуации и това, как би постъпило въпросното лице. Към тях се отнасят теми от типа на: мечти за бъдещето; как постъпваш в лоши дни; как реагираш ако непознат те покани на среща; как приемаш милия жест от непознат; какво правиш ако живота ти предложи лимон и т.н.

Всеки един отговор на подобен род въпроси зададени в тест представя по различен начин личността и това до колко е способна да действа естествено.