Животът на медоносните пчели

Животът на пчелата винаги е изумявал света. Как едно толкова малко създание може да сътвори толкова велики и полезни неща, какъвто е медът. Много хора познават из основи качествата на меда, други са запознати с технологиите по отглеждането на кошери. Какъв обаче е истинският живот на пчелата и какво се крие в това творение на Природата. Предлагам ви да научите сега:

Пчелата майка – в случая на медоносните пчели, това е кралицата. Пчелите са социални и имат ранг в общество, в което живеят. Пчелата кралица е единствената пчела, която е напълно сексуално развита и е най-голямата от цялата колония.

Колко време царува пчелата майка – пчеларят обикновено взима нова кралица всяка година. Те получават своите царици от пчела селекционер. Пчеларят замества кралицата, защото тя може да е уморена, болна или вече да не произвежда правилните пчели, които да привличат мъжките за чифтосване.

Пчелите, които не са опитомени да живеят в стадо могат да създадат множество клетки и след това ги унищожават. Ето, защо в кошера е важно да има само една женска, която да ражда.

Пчелата кралица живее много по-дълго, отколкото пчелите работнички. Това дава възможност на пчела майка да достигне до 2 или 3 години в един кошер, след, което да бъде подменена с нова.

Пчелите търтеи са мъжките пчели, чиято единствена цел в живота е да създават поколение с кралицата. Те не разполагат с никакви жила. Чифтосване с пчелата майка е всичко, което търтеите правят. Търтеите не излизат и не събират нектар за мед. Търтеите живеят около 4-6 седмици и умират след чифтосването. Единственият друг начин търтеят пчела да умре е ако бъде убит от пчелите работниците.

живот на пчелите работнички

[bctt tweet=“Най-трудоемката работа се пада на пчелите работнички.“]

Работниците пчели са всички жени, които са тънки и по-развита по полов път. Те не могат да се чифтосват, но имат жила. Жилата им служат, за да пазят гнездото. Пчелите работнички живеят (приблизително) около 4-6 седмици.

Техническото наименование на основния пчелен мед е Apis Mellifera. Те разполагат с различни видове, които след това са именувани с допълнително имена и подвидове. Всяка колония разполага с около 50 000 пчели.

Пчелата работник посещава около 50 до 100 цветя за едно свое пътуване. В краткия си живот медоносните пчели, могат да направят само около 1/12 от чаената лъжичка мед. Това отнема общо нектар от 2 милиона цветя.  Когато една пчела работник попадне на добър източник за прашец и нектар, тя отлита обратно към гнездото и съобщава на другите пчелите да знаят за него.

Как става предаването на информация между пчелите – това е, известно като този специален метод наречен „танци на пчелите“, в които робота да информират другите за мястото и разстоянието до новооткрития източник се изразява в специално жужене и движение.

Пчелите имат 4 крила, които движат приблизително 11 400 пъти в минута, създаване на специалното бръмчене е толкова добре направено, че останалите пчели в кошера инстинктивно приемат получената информация.

Днес по света има милиони пчелари. Само в САЩ, броят им задминава 211 600, а над 3 милиона са регистрираните търговски производители на мед.