Трудовата медицина и работа в безопасност

Трудовата медицина

Трудовата медицина и съвети за инструкция на работниците при работа в безопасност

Хората, които работят в различни отрасли срещат редица проблеми, които се отнасят до здравето и безопасността им и са пряко свързани с трудовата медицина.

Независимо дали сте работили в сектора на селското стопанство, строителството или просто като цяло производството, всички тези индустрии включват проблеми със здравето и безопасността, които лесно могат да се избегне, ако следвате някои съвети.

Съвети за инструкция на работниците при работа в безопасност

селскостопанския сектор

Обикновеният работник в селското стопанство се сблъсква с пестициди, инсектициди и други химикали, които не са наистина полезни за здравето. Препоръчително е от трудовата медицина, те да стоят настрана от такива химикали трябва да носят маска, а също и гумени ръкавици, така че няма абсолютно нищо, което да вреди, докато сте на работа. На второ място, винаги трябва да има аптечка заедно обучен медик на разположение, така че в случай, че има спешен случай, личния лекар може да ви даде първоначалното лечение.

Строителния сектор

Това е една индустрия, където хората се контузват най-много. Работниците, работещи в областта на строителството претърпяват всякакви контузи на крайници. Статистиките посочват, че 19% от общия размер на нараняванията, които се срещат на строителната площадка са на пръст и конкретно на палци. Вторият най-голям размер на наранявания, според извадки от трудовата медицина, се падат на ръцете и се дължат на електрически инструменти, но на гърба нараняванията са най-вече заради вдигането на тежки предмети. За да се отървете от болки в мускулите, които възникват в резултат на вдигането на тежки предмети. Не се опитвайте да се тествате до краен предел, а взимайте колкото можете да носите. В най-добрият случай потърсете фирма за изхвърляне на мебели DEPO.BG.

Производствен сектор

Случват се някои аварии в производствения сектор на дневна база. Въпреки това, повечето от тях могат лесно да се избягва. Опитайте се да запазите въздушните маркучи и захранващи кабели от пътни артерии. На второ място, отстранявайте кофите и палетите, когато те не се използват. На трето място, излишните стружки, талаш, материали и изрезки от пътеки и работни зони трябва да бъдат премахнати. Извозване на отпадъци може да е от голяма полза за всеки захвана се с подобен род дейности.

Всички зони за доставка и съхранение трябва да се проверяват ежедневно за всякакви опасности. На последно място, пътеки и зони трябва да бъдат смело отбелязвани в работната зона. Всичко това са изисквания на трудовата медицина и относно безопасността по време на работа.

Сектор здравеопазване и обслужване на общността

Винаги използвайте лицензирани електротехници, когато искате да направите работа. На второ място, се опитайте да запазите цялото електрическо оборудване далеч от водата. Нещо повече, изходите за контакти трябва да бъдат защитени от превключвател за безопасност по всяко време. Удълженията трябва да остане покрити и да се избягват повреди на всяка цена. В случай, че има проблем с разширенията, трябва да наемате електротехник, за да ви помогне да се отървете от проблема.