Що е то хоризонтът и линия на хоризонта

хоризонтa

Какъв е хоризонтът и линията на хоризонта?

Хоризонтът е въображаемата линия, по която небесният свод се затваря до повърхността на Земята. От определението става ясно, че хоризонтът и линията на хоризонта са едно и също.

Ясно е също така, че хоризонтът не е физически обект, не може да бъде достигнат и докоснат, тъй като съществува във въображението на наблюдателя. Най-ясно наблюдаваната линия на хоризонта може да се види от човек, плаващ на кораб. За последния ще бъде границата между небето и водната повърхност. Нещо подобно може да се наблюдава в степите или в пустинята, където линията на хоризонта не е затъмнена от никакви предмети. Най-трудно е да се види хоризонтът в голям град, тъй като проучването ще е затруднено от сградите.

Истински и видим хоризонт

Терминът „хоризонт“ се използва в различни области на човешката дейност: география, астрономия, строителство, архитектура, дизайн и дори визуални изкуства. Хоризонтът е въображаема линия, така че местоположението му, зависи от позицията на наблюдателя. За различни изчисления са въведени концепциите за видимия и истински хоризонт.

Какво е видим и какво истински хоризонт?

Видимият хоризонт е линията, за която говорихме в началото на статията, т.е. границата между небето и земята. Очевидно, колкото по-високо сме над повърхността на земята, толкова по-отдалечен е хоризонтът от нас. Когато се изкачваме, изглежда, че го търсим и хоризонтът бяга.

В някои области (например при навигацията) е много важно да се знае разстоянието от позицията на наблюдателя до хоризонта. Тази стойност се изчислява от питагорейската теорема и за първоначалните данни се вземат височината на точката на наблюдение и радиуса на Земята. Разработени са таблици, при които разстоянието до хоризонта е показано при различни височини на наклона на наблюдението. Този алгоритъм е подходящ само за височини, които не превишават 100 км, а други резултати са значително изкривени.

Истинският (астрономически) хоризонт е въображаем кръг, разположен в небесната сфера. Припомняме, че небесната сфера е сферична повърхност, по която се движат всички небесни обекти (за наблюдателя, разположен на Земята). Истинският хоризонт пресича вертикална линия, преминаваща през точката на наблюдение, под прав ъгъл.

За да визуализирате, какво е истинския хоризонт, доближете очите си до прозрачен контейнер с вода. Вгледайте се в повърхността на водата, така, че очите ви да са наедно в един ред. Тази линия ще ви бъде истински хоризонт. Концепцията на истинския хоризонт се използва в областта на астрономията, географията, навигация, военни и други области, които се нуждаят от точни изчисления за местоположение и движение на обектите.

Що е то хоризонтът и линия на хоризонта

Хоризонт в архитектурата и изобразителното изкуство

Без дори да забелязваме, хората постоянно се ориентират към хоризонта. Нашето визуално възприятие е силно свързано с линията на хоризонта, така че местоположението му се взема предвид при създаването на изображения. Така линията на хоризонта в плоска картина (платно за изкуство, триизмерна проекция, снимка). Тя прави образа по-естествен и удобен за възприятие.

Така, дизайнери и архитекти започват проектите си по определена точка. Точката, в която погледа е насочен и в която всички линии от наблюдателя до линията на хоризонта се събират.

Художници и фотографи, които създават пейзажи, винаги се замислят къде да поставят линията на хоризонта в картината. Хоризонтът в долната страна създава у потребителя чувството, че гледа какво се случва от върха. Тогава е желателно да се погледне отвъд хоризонта, така че да изглежда по план и на далечни разстояния. Линията на хоризонта в средата на картината образува илюзията за присъствие.

Ако хоризонтът е в горната третина на изображението, тогава наблюдателят се вглежда несъзнателно отдолу. Така започва да разглежда предметите на преден план.