Генограма – причини и обстоятелства

Генограма

Анализът на данни от генограма може да покаже още:

Малки, големи и най-големи – оказва се, че децата, които са средни за едно семейство са в най-неравностойно положение. Големият брат е най-специален, а малкият е любимецът. Тогава какво остава за средния. Ако средният брат има по-голяма и по-малка сестра, то той е в изгодна позиция, но това невинаги се случва.

Много пъти и във всяко семейство се случва така, че двамата възрастни да имат нужда от семейно консултиране и терапия. В това няма нищо лошо. То, трябва да се приеме като профилактика, лечение и помощ цялото семейство да продължи напред. Тук на помощ идва семеен психотерапевт.

Предимство на средно родените деца е комуникативността!

В резултат на това, че има по-голям брат и по-малка сестра, той най-добре се научва да общува и с двамата. Това се случва, въпреки, че е пренебрегван от родителите.

Житейски съдби

Съставяйки генограма, от семеен психолог София се има, за цел да прогнозира и различните съвпадения в историята и миналото на едно семейство. Това се прави дори при развалено семейство. В това число се отнасят:

Комплементарен брак

Случва се в семейство, ако детето е най-голямо и то се омъжи/ожени за партньор, който е бил по-малкия в неговото семейство, то взаимното съжителство и разбирателство ще продължи по-дълго. В резултат на изградените привички от ранно детство и на база други фактори, които са изиграли важна роля по време на неговото израстване. Именно по-големият се грижи, по-малкият, приема и е благодарен.

Некомплементарен брак

Това е брака между двама души, които в семействата си като деца са били на едни и същи позиции. Ако и двамата са били големите или малките деца, то те имат сходни разбирания. Факт е и че ще им е много по-трудно да намерят своето място в дома. Именно това, кой трябва да се грижи, кой да благодари и няма да действат задружно.

Симптом на годишнина

Често се оказва и, че важно тържествено или страдалческо събитие е повод за семеен спад и дори депресия в цялото семейство. Тогава се налага семейна психология. Това може да се проявява години наред без дори да бъде осъзнато.

Важни събития в два отделни жизнени цикли

Съвпадения от типа на загуба на работа или понижение в службата съвпадне с отделяне на детето от семейството, може да са първопричина за ожесточени скандали по-късно у дома. Тогава отново, на помощ се явява семейна психология.

Различните събития и раждането на детето

Това в голяма степен може да промени съдбата му. В световен мащаб, се сещаме за примера със създателя на психоанализата Зигмунд Фройд. От полза са нлп техники за работа със страха и редица материали за семейно консултиране.

В рождената му дата умира неговият дядо, а само след година се ражда и умира неговия брат. След години по-големите братя на Зигмунд емигрират в Англия и той остава единствен заместител за всички тях на родителите си.

Продължете и с нлп техники за работа със страха, проследете материалите тук.