Опасността от образуване на тромби

тромби

Кръвоносният съсирек, води до образуване на тромби и крие множество опасности за човешкият организъм. Той е опасен за важни органи, каквито са мозъкът и сърцето. Образуване на тромби се получават в резултат на неправилно функциониране на сърдечния мускул.

Преди около едно десетилетие медицината използваше основно витамин К за антикоагуланти при образуване на тромби.

Съвременната медицина открива и други форми за превенция на кръвни съсиреци. Те крият дори по-малко рискове, а някои от тях са и по-ефикасни. След направени наблюдения става ясно, че ПМ пациентите могат да се предпазят от инсулт, чрез разреждане на кръвта.

Какво още трябва да знаем за опасността от образуване на тромби, предлагаме ви да научите:

  • Тромби – известни още като кръвни съсиреци, за да се вземат мерки срещу образуването им биват изписвани медикаменти. Последните намаляват риска от съсирване на кръвта (коагулира), като я разреждат. Това е известно още като антикоагуланти.
  • Как действа витамин К – антагонисти, каквито са витамини К, доставят ефективна превенция срещу инсулт. Тяхната употреба има главно няколко ограничения, а те от своя страна правят по-трудни нещата практически. Това се състои в бавно начало избавен завършек на действието. Многобройното въздействие с храни и лекарства, чести корекции в приема на доза, лабораторен контрол и т.н. са в основата на забавянето им и оставането на по заден план.
  • Съвременна превенция срещу кръвни съсиреци – новите антикоагуланти са с бързо действие и бърз край. Те носят нисък потенциал, не налагат антикоагулационен мониторинг и за по-ефективни от витамин К. Те предпазват по-надеждно от инфаркт и предсърдно мъждене. За целта е нужна задължителна консултация с лекуващ лекар, който да даде най-точна форма за лечение.
  • Какво представлява ацетилсалицилова киселина – тя действа с антитромбоцитно действие. Това предотвратява съсирването на кръвта и слепване на тромбите. Силата й на действие е по-слаба от тази на антикоагулановите медикаменти. Ето, защо тя се ползва само за профилактика и в по-редки случаи. Като основни медикаменти за превенция на мозъчен инсулт, при наличие на ПМ се използват антикоагуланите.

Опасността от образуване на тромби – медикаменти и превенция!

Добре е още да се знае, че личният риск единствено може да определи дозата на прием. В случай, че дозата на медикамента не е точна, това може да предизвика кървене и да не предпази от тромби.

В случай, че е приеман витамин К антагонист, то много важна е дозата. За целта тя се определя от лекуващия лекар и след направата на тест за безопасно и ефективно ниво. Тестът се прави поне един път на месец, за да се следят нивата и действието.

В случай на прием на нови антикоагуланти не се налагат чести лабораторни изследвания и контрол. В някои случай е достатъчна само оценка на бъбречната функция един път годишно.