Магнитна симулация в борба с депресията

депресията

Ако сме гневни, живеем в бъдещето,

Ако сме депресирани, живеем в миналото,

Ако сме щастливи, живеем в настоящето!“ – неизвестен автор.

Що е то депресия и каква борба да водим с нея?

Депресия е психическо заболяване и повече от всяко друго заболяване във физическа форма, тя води до загуба или намалена работоспособност. След сърдчено-съдовите заболявания, депресията се явява втората най-честа причина за смъртността, защото предразполага сърцето към различни видове болести.

Депресията може да се появи в резултат на трагичен инцидент или др. външни фактори; може да възникне спонтанно и без причина. Във всеки един от случаите депресията се установява с понижаване в активността на лявата челна зона в мозъчната кора.

От статистики става видно, че над 120 млн. души по света страдат от депресия, от тях 20% са мъже и 30% жени. Все по-стряскащи стават и цифрите по отношение на децата, от тях 23% са засегнатите.

Най-плашеща е картината по отношение лечението с антидепресанти. Много често, те се оказват безрезултатни. Статистиката сочи, че само 30% се лекуват изцяло.

Симптоми на депресия – симптомите се делят на три водещи групи.

Първата е свързана с настроенията:

Тъгата, загубата на интерес към света, слабо усещане за удоволствия, нервност и избухвания, лесна ранимост на душата и чувствата.

Втората са физическите промени

Апетитът, който може да е увеличен, без да носи удоволствие приема на храната или занижен, което да води до рязко отслабване. Нарушенията в съня също се отнасят в тази категория.

И те, както апетитът може да водят до постоянна сънливост и отпадналост или да липсва сънят. И в двата случая болният се чувства преуморен и неотпочинал на утринта. Физическите болки са третата час отнасяща се към тази категория симптоми на депресия. При нея болният изпитва соматизация на страданието.

Третата група симптоми са когнитивните

Тук безнадеждността и безпомощността са водещи критерии. Паметта е нарушена, способността за концентрация, липса на надежда и вяра в бъдещето, безпричинно усещане за вина, завладяват страдащия.

Физиологични основи на депресия

За страдащите от депресия е характерна занижена активност на лявата половина от мозъчното кълбо и свързаната с нея лимбична система.

При съвременни методи за изследване показва занижени нива на глюкозен метаболизъм и слабо оросяване с кръв в конкретните области от мозъчната кора.

Тези структури на мозъка отговарят за усещания, емоции, удоволствия, оценки, поведение, контрол и т.н. Лимбичната система контролира нервната система, кръвно налягане, дишане, храносмилателна система, сън, бодърстване и т.н.

Транскраниална магнитна симулация

Човешкият мозък е естествен орган провеждащ електрчиество и импулси до всяка нервна клетка. Активността на клетките може да се повлиява под различна степен и форма. Възможност за това доставя новият метод известен като транскраниална магнитна симулация (ТМС). Той представлява лесен метод за повлияване на мозъчната активност.

Принципът му на действие е свързан с бързо променящото се магнитно поле, което получава симулация на нервни клетки на мозъка. Според подаването и честотата на импулси, ТМС има различен ефект и сфера на приложение. Така  единичните стимули предизвикват краткотраен ефект над мозъка – еднокатна възбуда на  нервни клетки.

В случаи, че са в двигателната кора те активират и двигателните пътища. Единичните стимули се ползват за диагностика. Когато импулсите се прилагат по сериен начин, това се нарича репетитивна ТМС (рТМС). Това води до траен ефект на функционалната активност.

Научно е доказано, че увредени нервни клетки, при подходяща среда могат да бъдат възстановени, в случай, че не са минали определени граници.

РТМС се понася леко под формата на главобол, а в редки случаи може да предизвика и припадък. Същия метод се използва и за при епилептични припадъци.

Този метод на лечение, се извършва само от професионални кадри, с цел избягване на всякакви опасности и рискове.

Области на лечения при рТМС

Повлияването на депресията е сред водещите страни и приложения за ТМС. С репетативната ТМС се цели повлияване на различни области от мозъчната кора, които са засегнати от депресивни състояния.

РТМС има възможността да мени модула или да въздейства над активността на мозъка в малки области.

Изследвания сочат още, че рТМС регулира бета-адрено рецептори и повлиява серотина и допамина. По време на лечение около 40-60% резистентните болни биват повлияни.

Подобен метод е широко приложим в страни от Канада, Австралия, Европа. От 2008 г. е утвърден в САЩ като ефективен начин за лечение на депресия. По време на един курс на лечение рТМС се включват около 20-30 терапевтични сесии, провеждани в рамките на няколко седмици.

Положителен резултат от рТМС

Положителен резултат от рТМС се наблюдава и при други състояния и заболявания, каквито са:

Паркинсонова болест, шум в ушите, мозъчен инсулт, Алцхаймерва деменция, невропатна болка, дистония, склероза, зависимости, аутизъм, изоставане в нервно-псикично развитие, епилепсия и др.

Транскраниална магнитна симулация се използва и за лечение на здрави индивиди, за подобрение на настроенията, паметта и общите способности.