Колко хора живеят на Земята

населението на планетата

Един от най-важните световни показатели е населението на Земята, което според статистическите данни непрекъснато расте. Освен това този растеж през последните десетилетия вече е надхвърлил прогнозираните цифри, т.е. всъщност става неконтролиран.

В същото време все повече хора се стремят да живеят в големите градове, където има повече възможности за намиране на добра високоплатена работа, а селското население става все по-малко. Но ще бъде ли нашата планета способна да изхранва човешката маса, която се развива с хиляди стъпки?

Населението на Земята: факти

Общият брой на населението на планетата Земя се изчислява като общия брой на населението на всички страни на света. Въз основа наличните в началото на данни от януари 2016, броят на хората, които живеят на нашата планета вече надхвърля 7,3 милиарда.

Според прогнозите на специалистите, планетата ще достигне лимита от 7,5 милиарда души през 2020 г. Авансирането е постигнато главно поради бързия ръст на населението в страните от Африка и Югоизточна Азия.

Ако погледнете темповете на растеж на броя на хората в исторически контекст, се оказва, че населението на планетата е:

– 1 милиард души – през 1820 г .;

– 2 милиарда души – през 1927 г .;

– 3 милиарда души – през 1960 г .;

– 4 милиарда души – през 1974 г .;

– 5 милиарда души – през 1987 г .;

– 6 милиарда души – през 1999 г .;

– 7 милиарда души – през 2012 г;

– До 2020 година ще задмине лимитът!

населението на Земята

Очевидно е, че ръстът на населението се ускорява от година на година и много скоро всички ще трябва да се справят с проблема с пренаселеността. Смята се, че броят на постижения в девет милиарда може да се очаква до 2050 г., но ако тенденцията за растеж продължава, тази цифра ще бъде достигната 5-6 години по-рано.

Колко хора могат да поддържат планетата?

Не трябва да забравяме, че районът на нашата планета не е безкраен, а размерът на плодородната земя, върху която е възможно да се отглеждат хранителни продукти, е още по-малък. Днес около 40% от цялата сухоземна земя се използва за селскостопанско производство.

Радикално увеличението в площта на обработваемата земя е възможно само, поради намаляване на територията на пасищата, които представляват около 30 милиона квадратни метра. км, докато за обработваемата земя има само 11 милиона квадратни метра. км.

брой жители на планетата

В повечето страни по света, почти цялата земя може да се използва за земеделие. Изключение са развиващите се страни от тропическия и субтропичния пояс, където не повече от една трета от наличната земя е заета от селското стопанство. В много от тези страни, земята, върху която теоретично е възможно да има ферма, или се нуждае от отводняване или изграждането на напоителни съоръжения, изисква огромни финансови инвестиции. Това е тежки за икономиките на тези държави.

Освен това не трябва да забравяме екологията на Земята. Зеленият пояс на джунглата и горите на Сибир не са напразно смятани за белите дробове на нашата планета. Увеличаваното количеството въглероден диоксид най-малко с 0,1%, може да доведе до обезлесяването на част от горите и в резултат рязко повишаване на температурата на цялата планета.

Това ще доведе до огромно топене на ледниците, които, от своя страна, ще доведе до покачване на морското равнище и наводнения по множеството ниски земи, което би било катастрофа за милиони хора.

жителите на Земята

Какви фактори влияят върху показателя за населението?

Многобройни проучвания в областта на демографията, здравната и социалната статистика показват, че „демографските взривове“ се срещат в страни, които ефективно решават два основни проблема: осигуряване на достъп на населението до храна и качествено здравеопазване.

Напротив, мащабни военни действия, рязко намаляване на производството на храни или епидемии, водещи до масова смърт на хората, могат да намалят равнището на населението или да намалят растежа му.

Опитите за изкуствено регулиране на плодовитостта, чрез разпространяване на контрацептивни продукти и технологии, до този момент не са показали очаквания ефект в държавите, които са най-нуждаещи се от контрола на раждаемостта – в най-бедните страни в Африка и Латинска Америка.

Същевременно населението на най-процъфтяващия континент на планетата – Европа – днес демонстрира растеж главно, поради миграцията и броят на коренното население там постоянно намалява. Регулиране нарастването на населението е проблем, който цялото човечество ще трябва да реши през следващите две до три десетилетия.