Семейни отношения – кавги, скандали и караници у дома

Семейни отношения у дома

Семейни отношения – една от най-сложните връзки между хората. Ако с приятели, колеги и далечни роднини можем да премълчим, да игнорираме за известно време или друго, то със семействата сме всеки ден и в най-важните моменти.

Какво става с детето, когато мама и татко са на различно мнение. Как влияят кавги, скандали и караници у дома на най-малките. Как да подпомогнем своите семейни отношения.

Много пъти сме чували твърдения, че мама и татко трябва да са единодушни, а когато възпитават децата, това трябва да е закон. Оказва се обаче, че отстояването на различни позиции също има своя положителен ефект.

Ето и няколко ситуации и въпроси, които изникват най-често в главите на двамата родители, преди, по време и след създалият се конфликт:

  1. Добре ли е да показваме пред детето, че невинаги сме на едно мнение – важно е детето от малко да се научи, че всеки има право на мнение! Наред с това, у детето не бива да се създава усещане, че мама и татко са слети в едно, мислейки и реагирайки по изграден модел. Всеки има своя индивидуалност, която трябва да бъде представяна на малките. Споделянето на еднакви възгледи е едно на ръка, но не бива и да се отстъпва постоянно, особено, когато мненията не съвпадат. Последното води до голяма доза горчивина, която в бъдеще превръща и малчугана в заложник на скрит конфликт между двамата родители.
  2. Несъгласието на двамата родители обърква ли детето – когато ситуацията е по-напрегната, а мненията на двамата родители са коренно различни, то уместно е да се разисква далеч от детето. Едва, когато се стигне до компромисен вариант, „сдъвканата“ материя да се поднесе и на малчугана.
  3. Как да се ориентира детето, когато двамата родители са на различни/противоположни страни – децата са изобретателни! В тези случаи те се изграждат като толерантни. Много пъти дори избират и се съобразяват с мнението и на двамата родители. Така например, ако бащата казва да пести джобните си, а майката е на мнение, че от време на време детето, трябва да си доставя удоволствия, то детето може да извади поука и от двамата. В този случаи, то може да пести половината от джобните, а с другата половина да си купува храна или нещо полезно за училище, например.
  4. Опитват ли се децата да се възползват от ситуацията на разделени мнения на мама и татко – не! Липсата на противоречие е стабилна основа. На нея родителя изгражда авторитет пред детето. Дори по този начин се оставя малчугана сам да вземе страна и решение, съобразявайки това, че мама и татко мислят различно.