Какво представлява нередовен сърдечен ритъм – ПМ

предсърдно мъждене,

По направени изследвания става видно, че 6,6 млн. хора в Европа страдат от нередовен сърдечен ритъм. Това превръща тези симптоми в едни от най-честите ритми на аномалии в сърдечните заболявания.

Известен с краткото нередовен сърдечен ритъм, ПМ, предсърдно мъждене не е опасно за живота на човека, но след себе си може да доведе редица други здравословни проблеми. Сред тях с най-опасна сила се явява инсулт, застой в сърдечна недостатъчност или хронична умора.

Какво представлява нередовен сърдечен ритъм – ПМ

Съвременната медицина открива множество начини за справяне с ПМ, тя диагностицира симптомите в начален стадии, контролира и намалява риска от последващи здравословни проблеми.

За да стане по-ясно, в какво се изразява ПМ, нека се спрем поетапно на работата на сърцето.

Сърцето е координирана система, в която мускулите работят в синхрон, за да задоволят нуждите на организма от набавяне на свежа и богата на кислород кръв. Работата на сърцето е да изтласква кръв до всяка част на тялото, а това става, чрез регулираните удари на сърцето.

Сърцето има 4 камери. Двете горе са предсърдия, в дясното постъпва кръвта, която е минала през тялото, а в лявата преминава кръвта от белите дробове.

Основните помпени камери се наричат вентрикули и се намират под предсърдията. Дясното изпомпва кръвта богата на кислород към белите дробове. Лявата камера изпомпва кръвта богата на кислород до останалите части на тялото.

Електрически клетки са наричани група клетки в сърцето, които образуват синусов възел в страната на дясното предсърдие. Той има ролята на естествен пейсмейкър. Електрическите импулси подават сигнал до сърдечния мускул и така той се свива. Това се нарича сърдечен ритъм. Този тип импулси следват пътищата на проводимост и карат сърцето да бие постоянно.

Всеки един електричен импулс се разпространява в частта над предсърдията. Чрез съкращаване на камерите, притока на кръв попада в камерите, а така се разпространява и до вентрикулите, които в резултат се свиват. По този начин сърцето изтласква кръвта до всяка клетка в организма.

Кога се появява нередовен сърдечен ритъм?

Предсърдно мъждене може да се прояви в проблеми в ритъма на сърцето. Това става, когато електричните импулси, загубят своя ритъм. Те не идват от синусовия възел, а постъпват от други части на сърдечната система.

Страдащият от ПМ има нередовен сърдечен ритъм.

Когато се получи предсърдно мъждене, ударите на сърцето могат да надвишат 300 удара в минута и да са неравномерни. Това води до прекалено бързо съкращаване и непостоянство, а това изтласква кръвта по неправилен начин.

Медицински нещата образно казано изглеждат по споменатия начин, а на разговорен език, докато трае предсърдно мъждене, предсърдията могат да се оприличат с пихтия или желатин, които трепери по същия начин, вместо да помпа пълноценно кръвта.

Често може да се случи бързия импулс на ПМ да преминава към вентрикулите и това да обяснява неравномерното треперене. Камерната честота трябва да варира около 120-160 удара в минута.