Как да опазим детето от педофил

Как да опазим детето от педофил

Как да опазим детето от педофил

Официални статистики показват, че броят на екземпляри, насилници на деца намалява с всяка изминала година. Приносът това да е така имат органите на реда. Те са онези, които въведоха в училищата специални програми за опазване на подрастващите.

Психолозите дават някои съвети и мнения по отношение това как да опазим детето от педофили:

Какъв човек е педофилът

Това е човек с дълбок комплекс в сексуално отношение. Подсъзнателно се страхува да не бъде отхвърлен. Има притеснения, да не би да не се представи добре в леглото и да не му се присмиват. Това обяснява и защо насилва „безпомощните“, а именно децата. Те няма да поставят под съмнение сексуалността му, а той ще властва над тях. Такива лица добре осъзнават, какво правят.

Как да опазим детето от педофил

Много често педофилът е претърпял сериозна травма или психо травма на насилие, в детството. Може да е нанесена от майката, може да е унижаван, да е подхождано към него с ирония, или да са му липсвали родителска обич и контакт. Сред конфигурациите за разпознаване на педофила са – насилие, упражнявано от майката, съчетано с липса на баща. Безразлично отношение от страна на майката или насилие от страна на бащата. Такива лица не са невменяеми и знаят идеално, какво правят.

Как да познаем педофилът

Не се разпознават сред обществото, са категорични специалистите. Такива хора често се оказват преуспели материално и социално. Сред мнозинство, често изпадат в зависимост на опиати – наркотици и алкохол, а това блокира овладяването на импулса им.

Лекува ли се педофилството

Психолози и социални работници се занимават с педофилите в затворите. Уредно е и да се провеждат програми за работа с тях. Дори в страната ни има такива проекти.

Къде педофилията е най-разпространена

Това са страни, където хората са емоционално закърнели и отчуждени. За Европа педофилия най-силно се забелязва в страните Дания и Англия на второ място.

Какви са наказанията за педофила

У нас – чл. 149 от Наказателния кодекс, предвижда лишаване от свобода за 5 години. За насилие и заплашване наказанията са от 2 до 8 години. В по-тежки случаи наказанията са от 3 до 20 години затвор.

Как полицията брани децата

Във всеки районен участък на страната има инспекции, които са към „Детска педагогическа стая“, те работят по програми в училищата и целят изграждане на морална ценностна система, доверие в полицейските служители и елементарни правни понятия. Наред с това постоянно има горещи линии, на които всеки може да потърси помощ.