Една приказка за любовта

Една приказка за любовта

Една приказка за любовта!

Онази вечната и непреходна любов или онази с изгарящия пожар…А може би една приказка за любовта с край…научи сега:Една приказка за любовтаУпреци, стон, повишаване на тон,

това е, което остава у нас!

И не без вина, изправени като на съд,

сме двама с теб, отново на кръстопът!
 
Да си зашлевяме поредния шамар,
за нас е вече остарял репертоар!
 
Да тръгва единият от нас без цел и без посока
е вече остаряла и ненужна стока!
 
Две съдби изправени на кръстопът,
отново тръгнали да търсят своя път!
 
Е, не е ли вече време,
всеки по своя път да поеме?!
И тук се появява Тя, нестихваща привързаността!
 
Дали заложена е рутина
или е поредна наша шега?!
 
Изправяме се за пореден път,
в поредният словесен дуел –
кой сърдит на друг,
кой своята поука взел!
 
Омраза, болка и тъга,
обзема всекиго сега.
И за раздялата накрай,
не друг, а истинския Рай!
 
Да, той има сила най-могъща
и на нищо друго присъща!
Това, което ни събра
е истината – Любовта!!!
Една приказка за любовта