Дете на Любовта

дете на любовта

Дете на Любовта!

Един прекрасен миг,
една утеха, една невинна мъничка глава,
една усмивка и всичко сякаш си отеква
в прегръдката на най-красивата душа!
 
Дете на Рая ли си ти
или истинска майка те роди?!
 
Много пъти в забравя
се питам – „Господ, как на мен те дарява?!“
 
Ти носиш, най-прекрасната Душа,
ти имаш чиста и морална съвестта!
 
Ти си Ангел с неземна красота
и с мисълта си можеш и мен да отнесеш в безкрайността!
 
Ти си плод на Любовта
и въпреки това се криеш в пардесюто
на човешката душа!
 
Ти си моята опора, свян и мисъл,
ти си истинско усещане за смисъл
 
Ти си моето дете
и без теб…всичко ще умре!
дете на любовта