Езикът на тялото ни казва…

жестове и мимики, тялото

Колкото и странно да звучи понякога езикът на тялото може да покаже много. Понякога, дори езикът на тялото ни казва много повече от всичко останало.

Предлагаме ти няколко ситуации, в които е добре да обърнеш внимание на тези мимики и жестове, които противоположния пол ти изпраща.

Този начин на комуникация може да издаде дори по-ясно и директно думите ти от всичко останало. Така правилно можеш да се ориентираш в създалата се ситуация. Въпрос на инстинкт и предразположение. Ще имаш лъчезарно излъчване, когато:

  1. По време на срещата бъдеш леко приведена напред към партньора. Този начин на „нахлуване“ в неговата „частна“ територия, издава твоето любопитство и симпатии. Така можеш да потърсиш и дори да задържиш погледа му. От друга страна, психолозите казват, че с подобен маниер разкриваш своята честност, заинтересованост и любопитство към неговата същност.
  2. Друг много удачен начин е да докосваш „без да искаш“ с ръка коляното му или неговата ръка. По този начин показваш, че те радва неговото присъствие и най-вече близостта ви.
  3. Ако прекараш връхчетата на пръстите си по врата или шията му, можеш да събудиш инстинкта му на защитник. Това говори за стила на „Ала лейди Ди“.
  4. Когато се усмихваш естествено и лекичко разтягаш крайчетата на устните леко и нагоре, без да се забелязват бръчките е добре да знаеш, че личи насилствената и изкуствена усмивка. Специалните жестове могат да са от полза за манипулиране, а по този начин той ще реагира по желания начин.
  5. Когато разговаряте и обясняваш нещо може да си послужиш с жестове. Ако обърнеш ръцете с дланите нагоре, насърчаваш партньора да продължи разказа си.
  6. Докато говорите, постави пръст на брадичката си и го гледай втренчено – с това демонстрираш, че не вярваш много-много. Когато той се смути или загуби нишката, започни ти да говориш.
  7. С присвити рамене и кръстосани крака по време на разговора, издаваш сексуалното си влечение към него. Ако към това се прегърнеш сама, ще подскаже на него, че той трябва да го стори.

Това е само началото с правилен подход, кой знае – може скоро да започне да яде от храната, която ти му подаваш.