Еволюция на автомобилите

Еволюция на автомобилите!

В днешния си вид автомобилът е значително усъвършенстван, както от позиция н дизайн, така и оборудване. За да се стигне до това развитие е трябвало да мине твърде много време. В първообраза на позната днес лека кола е залегнала обикновената конска каруца.

Първите изобретатели си поставили скромната задача да я снабдят с приспособления, които да й позволят движение без животинска сила.

Първите изобретатели на атомобили

Еволюция на автомобилите – XV-XVII век

В периода XV-XVII век са правени опити за използване енергията на вятъра (коли-платноходи) или силата на предварително навита пружина. През втората половина на XVII век се появяват самоходни каляски на руски крепостни селяни Шамсуренков (1751-1759 г.) и на знаменития руски механик Кулибин (1784-1791 г.), задвижвани чрез педали от човек. Днес съвременните автомобили се нуждатя от съвременно задвижване на колелата, а такова оборудване, полуоски и пр., може да поръчате от тук: АВТОЧАСТИ ВТОРА РЪКА ЗА ВАШАТА КОЛА

самоходна каляска Кулибин 1791 г.

Еволюция на автомобилите със самоходката на Кулибин

В самоходката на Кулибин за първи път били използвани механизми и части, които намират по-късно широко приложение в автомобилите: маховик за равномерно движение на каляската, няколко предавки – първообраз на днешната предавателна кутия, зъбно предаване между взаимопресичащи се валове, спирачки и търкалящи се лагери.

първият автомобил задвижван с пара

Френският инженер Кюньо поставя началото на първия автомобил

През 1769 г. френският инженер Кюньо поставя началото на първия автомобил задвижван с пара. Парната машина първоначално дава тласък в развитието на автомобила, но поради редица сериозни недостатъци по-късно се превръща в спирачка за по-нататъшното му усъвършенстване.

Двигателя с вътрешно горене

След построяването на двигателя с вътрешно горене (1860-1882 г.) започва бързото развитие и разпространение на автомобила.

1886, автомобилът на бенц

Първият триколест автомобил

Германският техник Карл Бенц конструира в 1886 г. първият триколест автомобил с бензинов двигател. Следващите години в западните страни започва производството на автомобили.

В царска Русия поради общата и технико-икономическа изостаналост не се създава автомобилна промишленост. След Октомврийската революция (през периода 1924-1932 г.) се поставя началото на мощна съветска автомобилна индустрия и през 1937 г. Русия (бившата СССР) е била на второ място в света по производство на товарни автомобили.

След Отечествената воина, съществуващите заводи се модернизират и разширяват. Построяват се още много заводи със съвременна техника. Просяването става с бързи темпове.

Модернизирането на леки автомобили

С модернизирането на леки автомобили (първите Москвич, Фиат, ГАЗ 53 А, Булгарренно и тежкотоварните Шкода-Мадара през 1967-1970 г.) и в България развитието на този клон от промишлеността стартира своя ход.