Енергийни и материални потоци от преработката на суровини

Всяка година милиони тонове материали се експлоатират от земната кора и се обработват в потребителски и инвестиционни стоки. След десетилетия, повечето от тези материали, са „загубени“. Изключение от списъка правят някои произведения на изкуството или религиозни реликви, те вече не са ангажирани с процеса на потребление.

Къде отиват всички отпадни материали

Рециклирането е само междинно решение за отпадъчните материали, в това число метали, пластмаси, хартия, стъкло и въпреки, че те не са удължили времето за пребиваване, не се спира търсенето на все по-алтернативни и икономични мерки. За термодинамични причини, обаче, рециклирането не може да предотврати окончателното необходимост и крайната мярка.

Други изследвания показват, че рециклирането само по себе си е неефективно да се извърши, заради „отделянето“ на икономическо развитие и изчерпване на не възобновяеми суровини. Това по свое му е необходим процес за устойчиво развитие.

Международният транспорт преминава през поредицата от рециклиране на материали преди отново да се върне в кръгообращението. Глобална консумация на природни ресурси расте, нейното изчерпване е неизбежен процес.

Най-доброто рециклиране може да се забави до пълно затваряне на кръга и постигне на 100 % рециклиране. В противен случаи може да се стигне до тежко увреждане на екосистемите на планетата.

В исторически план, това е идентифицирано като метаболитен разрив, който дефинира неравностойно обменния курс между енергия и вещества, разграждащи екологичния капитал на планетата.

Количеството енергия запазена, чрез рециклиране зависи от материала, който се преработва и вида на отчитане на енергията, която се използва. Правилното счетоводство за тази спестена енергия може да се осъществи с анализ между жизнения цикъл, използвайки реални енергийни стойности. В допълнение, ексергията може да се използва, като мярка на полезна енергия. За целта е необходимо много по-малко енергия за производство на единица маса от рециклирани материали, отколкото това се извършва при добиване на нови материали.

Размерът на парите, които реално са спестени, чрез рециклиране зависи от ефективността на програмата за рециклиране.

Разходите за рециклиране зависят от различни фактори, около една общност, която рециклира. Такива са таксите за отпадъци и размера на всички отпадъци рециклирани от дадена общност.

В заключение на всичко казано и предвид поредицата от непрестанни открития и подобрения в областта на скрап на коли, рециклиране на метали и преработване на суровини е добре всеки да се приобщи към екологично мислещото общество. По-малко отпадъчен боклук, по-малко замърсяване на околната среда, повече живот на планетата ни.

За целта всеки може да започне с предаване на стария автомобил за скрап и разчистване на дома от всякакви ненужни метални отпадъци.