Бърнаут – Синдромът на прегряването

Бърнаут – съвременната болест

Бърнаут е известен още като синдромът на прегряването!

Каква цена плащаме за високите постижения? Колко още можем да издържим на стрес, напрежение, динамика, застрашени ли сме от – Синдромът на прегряването?

История на Бърнаут

Терминът на съвременното заболяване се появява за първи път през 1974 г. За негов откривател е известно името на Харбърт Фройденберг, американски психолог.

В тази година той издава и своята книга „Прегряването – високата цена на високите постижения“ (Burnout: The High Cost Of High Achievement). В нея той оприличава симптома като „отмиране на мотивацията, когато положените усилия не отговарят на постигнатите резултати“.

Симптоми на заболяването

Ако усещате, че сте недостатъчно съзрели за предизвикателствата на живота; Когато ви се струва, че сте недооценени, а трудът ви отива на вятъра; Ако постоянно изпивате умора, която в последните години се е превърнала в хронична; И когато ви се струва, че всеки ден е лош за вас, то навярно страдате от Синдром на прегряването.

Какво представлява синдромът на прегряването

Това с комплексно медицинско и психологично състояние, на което подвластно става съвременното общество. Характерните признаци при бърнаут са силно емоционално, психологическо и физическо претоварване. Чести симптоми са и усещания за страх, депресия, безизходица, деперсонализация, невъзможност за справяне с ежедневни задачи.

Засегнатите от синдрома на прегряването не са способни, дори да извършват ежедневните си задачи. Едно изкачване на стълбите може да ги доведе до пълно изтощение. Липсата на енергия и концентрация са в резултат на интензивно, шокиращо, емоционално засягане на различни зони. Много пъти, именно пострадалият от това заболяване, някога е бил енергичен, амбициозен и трудолюбив човек.

В медицината синдромът на прегряването е:

Състояние на висока продължителност и крайни нива на стрес, ниско противопоставяне и изчерпване на човешките ресурси.

Всичко това в комбинация, прави човека уязвим към предизвикателствата на околната среда и допринася за влошаване състоянието му, както и за развиване на други заболявания и разстройства.

Според клиничната практика, потърпевшите на синдрома на прегряването са и много по-уязвими към инфекции. Те са способни да развиват соматични усложнения, да се подават лесно на травми и бавно зарастване на рани.

При хората страдащи от Синдром на прегряването се забелязват не само физически, но и психологични промени. Сред водещите се наблюдава влошена комуникация и общуване, утежнено изграждане на междуличностни отношения и т.н. Всичко това повлиява личността, както в личен, така и в професионален аспект.

Как се проявява психологично синдромът на прегряването?

Проявите от психологична гледна точка се изразяват в силна раздразнимост при шум, светлина, миризми, отрицателна нагласа, ригидност, обсебване в един или друг конспект. Влошените лични отношения засилват неадекватността, безнадеждността и безпомощността у личността. В дъното на тази спирала, най-често стоят семейните конфликти, раздели, влошени приятелства, здравословни проблеми и други.

Поради многообразните прояви на това заболяване и различията в симптомите, често е бъркан с много други психотични и невротични болести. Понякога, дори го смятат за физическо заболяване. Смята се, че понякога е невъзможно да се открие истинската причина. Не са редки и случаите, в които на страдащия от Бърнаут му е поставяна грешна диагноза или са приемани за симуланти или хипохондрици.

Следва продължение…