Кои са жреците в древен Египет

жреците в Египет

Жреците в древен Египет

Жреците в древен Египет заемали много висока позиция в социалната йерархия. Такава изпълнявали и в други древни цивилизации. Древноегипетската религия била сложна, разклонена система от божества, духове, митове.

Ако сте планирали туристическа обиколка, хубаво е да знаете за историческите обекти по света.

Кои са жреците в древен Египет?

Голямо значение се отдавало на живота след смъртта, връзката между живите и починалите. Логично е, че жреците са играли значителна роля и са имали голяма сила, сравнима с тази на самите фараони.

За това, как е функционирало свещеничеството в Древен Египет, знаем от запазени архитектурни паметници и свидетелствата на древни автори. Жреците се отличавали по следните характеристики:

– службата към боговете била основно занимание, „професия“. За да стане свещеник, млад мъж трябвало да учи дълго време. Това започвало в ранна детска възраст и не приключвало, по-рано от 20 години;

– свещеничеството не е било отделна социална прослойка, както духовенството през Средновековието. Свещениците били на обществена служба и изпълнявали религиозни, обществени и културни задължения;

– свещениците получавали пари за работата си. Сама по себе си  свещеническата титла бивала наследена;

– свещениците имали силно влияние, радвали се на чест и уважение. Връзката им с божествата се възприемала от обикновените хора като мистична.

Какво вършели жреците на древен Египет?

Основната грижа на свещениците се изразявала в службата в храмовете. Те провеждали церемонии, молели се, четели свещенически текстове. Осен самия култ, свещениците имали и други задължения. По-специално управлението на храмовете, защитата на храма, поддържане на библиотеката, медицинското лечение, подготвяли мъртвите за погребение и др. Всички египетски свещеници имали своята „специализация“. Свещеникът, отговарящ за богослужението, пеел молитви и проповядвал на вярващите. Свещеникът, отговорен за свещените папири, ги копирал и следял за състоянието на библиотеката. Имало свещеници, които чистели храма, свещеници-архитекти, които се занимавали със строителството на пирамиди и други свещенически квалификации.

Кои са жреците в древен Египет?

В древноегипетския пантеон имало много богове и жреците, които били разделени на групи (духовенство). Всяка от тях била посветена на едно или друго божество. Положението на тези общности зависело от това, какво място заема техният небесен покровител в божествената йерархия. Колкото по-значителен бил богът, толкова по-голям бил авторитетът на свещениците, включени в духовенството.

Египтяните вярвали, че „Божествената сила“ живее в жреците. Според тях тя можела да повлияе на хората, техните дела, здраве и потомство. В системата на древноегипетския мироглед било отредено голямо място на връзката между мъртвите и живите. Така, свещениците били водачи от един свят в друг. Именно свещениците участвали в мумифицирането на починалите и погребението им. Правилната подготовка осигурявала достойно продължение на живота след смъртта. Това можели да правят само просветените хора.

Свещеници – администратори, учени, лекари

Свещениците активно участваха в различни области на обществото. Функциите им не се ограничаваха само до религиозно поклонение. В храмовете се решавали важни правни и ежедневни проблеми. Помощници на свещениците решавали спорове и давали съвети.

Свещениците били сред най-добре образованите. Това им позволявало да разберат природата, да правят изводи, да измислят новости. Мумифицирането на тела допринасяло да се изучава структурата на човешкото тяло, да се познава добре анатомията. Те лекуваха хората, използвали знания за човешкото тяло, болести и свойства на веществата. Това не им попречило да използват своите „мистични способности“ в лечението, призовавайки помощта на боговете и прогонвайки злите духове. В по-късните периоди от развитието на Древен Египет жреците започнали да се занимават с астрология. Те гледали небесните тела. На тях им се приписвали свръхестествени свойства и получавали астрономически знания.

Кои са жреците в древен Египет?

Жреците на Египет, създавали и съхранявали своите проучвания в текстове и ги предавали на следващите поколения. Така с години е събрана ценна информация. С помощта свещениците можело да се изчислява времето на наводнения от Нил и да се планират селскостопанските работи.

Съвременните историци са на мнение, че свещениците повлияли не само на религиозния живот, но и на социалните институции, културата, политиката и науката на Древен Египет.

Днес всеки може да се докосне до традиция, култура и обичай в Египет.