Софтуер – основни понятия

Софтуер - основни понятия

Софтуер – основни понятия

Софтуер или събирателен термин, зад които се крият всички програми в един компютър?!

Какво всъщност в самият софтуер и колко значим е той за работата ни?!

Нека се замислим, ако не съществуват програмите, какво ще представлява хардуера ни, нима не би бил безжизнен и бездействен?!

Програмите за всеки компютър са онова, което го прави жив!

Те изпълняват команди, помагат за писане на текст, показване на снимки, филми и т.н. Основен термин, ставайки дума за програми е „инсталиране“. Инсталиране на програма значи съхраняване на информация върху твърдия диск и параметрите й се конфигурират така, че тя да функционира и изпълнява операциите, за които е създадена.
Нека обстойно се спрем на всяко едно от понятията свързани със софтуера на един компютър. За целта да започнем с:

Операционна система

Това е базов софтуер, без, които никоя програма не може да работи. Операционна система е средата, в която функционират останалите програми. Най-разпространената система е Windows, запазената марка на Microsoft, а безплатната алтернатива е Linux. Операционната система е платена, но Windows притежава важно качество и то е изцяло ориентирано към нуждите на потребителя, лесно за използване.
Накратко можем да се запознаем и с други основни понятия свързани със софтуер и най-често срещаните операционни системи:

Най-голямо удобство на операционната система е т.нар. работен плод или на англ. Desktop.

Декстоп

При него се прави аналог с реален работен плод. Той представлява старта на всяко начало при пускане на компютъра и всеки потребител може да избира, какво да разполага на работния плод. Тук се включва от директно съхранение на фалове до shortcut (пряк път) за програми.
При старта на всяка една програма, на екрана на монитора се появява т.нар. прозорец. Той огражда и обособява работно поле за дадена програма. Аналога е свързан с реалността, а именно погледа през дадена стая се превъплъщава в компютърния монитор. Най-общо казано всички прозорци си приличат по 2 елемента и те са: меню и лента с инструменти. Към менюто се крият и понятията File, View, Edit, в лентата с инструменти са toolbar.

Идва ред на друго важно понятие и това е Икона.

Тя представлява графично изображение, което е елемент от информация, съхранена на твърдия диск. Microsoft Word има икони с изображения на ножица, които изрязват даден избран текстили принтер, които активира разпечатването на документи. Икони са и жълти папки, наричани Foldes.

Важен елемент на програми е т.нар. диалогова кутия.

Тя представлява вид прозорец. Диалогова кутия има за цел да фокусира внимание на потребителя над определени действия. В честите случаи диалогова кутия има за цел да фокусира вниманието и да подтикне към действие. Диалогова кутия най-често се свързва с предупреждения, грешки, информация, фигуриране, настройки. Така лесно се обяснява съобщението, което излиза при работа в един текстови файл, който опитате преждевременно да затворите. Съобщението е в резултат от диалогова кутия, която дава запитване дали да бъде затворен файла без съхранение, с такова или отказ от операцията. Без внимание и задаване на конкретна команда към диалогова кутия е може да се продължи по нататък.

Лента със задачи известна повече като task bar.

Най-често се разполага в долната част от екрана на монитора, но може да се мести по монтира горе или долу. В лента със задачи са подредени отворените страници в Интернет, програми и файлове.
В основната работа с компютър важно е да знаем, че всяка операционна система работи с файлова система. Тя описва подредба на информация, съхранена в паметта. Тази информация се пази във файлове. Те от своя страна се делят на различни в зависимост от програмата. Или казано по друг начин с пускане на програма за визуализиране. При активиране на файл, в случай, че програмата, с която работи той бъде видян, то се задейства инсталиране на компютъра, тя стартира и файла се отваря.

Както вече казахме фаловете са подредени в папки.

Аналогът е с реални картотечни папки, използвани за класифициране на документи в счетоводство, деловодство и т.н. В компютърната подредба folders, подлежат на дървовидна структура, която създава подреденост и организираност на цялата база данни (информация).
Сред главните функции на една операционна система на компютър е създаване, копиране, преместване на файлове и папки.

Компютърни конфигурации

Щом вече уточнихме основните функции на операционна система е добре да се насочим и към останалите програми. Всички те се обединяват под наименованието – приложен софтуер. Наречен още приложения, приложният софтуер е програма, която предоставя възможност на потребителя да извършва дадени действия. Така например Microsoft Word е текстообработваща програма. Тя служи за писане на текстове, съхраняване под формата на файлове, документи, форматиране и т.н. Има множество програми. Едни от тях служат за програмиране, изчисления, работа с таблици, създаване на презентации, достъп до информация в Интернет, обработка на изображения, снимки, картинки, браузъри и т.н.

Голяма част от създаването на софтуер е подчинена на инсталиране на програма, стартиране, структура на меню, наименования, функционалност и т.н. Целта на софтуера е да се улесни потребителя в най-голяма степен.

Съществуват и множество софтуери.

Сред най-търсените са:

счетоводни софтуери;

бизнес софтуер;

софтуер за заведение;

софтуерни продукти;

складов софтуер;

Заключение:

Съществуват различни програми за извършване на една и съща дейност. Така например отделните софтуерни програми създават и предлагат своите варианти на програми за различни обработки с различен набор от възможности, дизайн и т.н.

Днес може да се намери и безплатен софтуер за различни нужди – 

счетоводна програма, складова програма или софтуер за магазин.

Това ги отличава едни от други, а всеки сам за себе си избира, тази програма, която е най-удобна за него.

Научете още, от какво се състои персоналният компютър.