Как технологиите улавят емоциите у хората

Ние, хората имаме способността да прикриваме намеренията си, да подаваме погрешни и заблуждаващи сигнали, понякога дори дезинформиращи. Оказва се, че един от най-ярките аспекти на междуличностно общуване не са думите. Това е езикът на тялото. Някои изследователи твърдят, че повече от половината от нашата комуникация се случва, чрез езика на тялото; тон на гласа и реч, са на второ и трето място.

Това не е само за хора, които четат езика на тялото. Машините и най-новите технологии са създадени именно за това да пресъздават и разчитат тези невербални знаци, където някои дори може да прочете нашите емоции. Това може да стане с най-нови технологии, джажди и приложения.

Едно от най-новите открития на човечеството е Google Glass. Германски организация, наречена Fraunhofer Institute първоначално създава метод за разпознаване на обекти. SHORE означава сложна високоскоростна „Object Recognition Engine“.

За компютъра, лицето е само един обект, въпреки, че може да създава уникални контури и да измества топографията. При изпълнение на своите изчисления, всички SHORE се нуждаят от прост цифров фотоапарат като този, намерен на Google Glass. На около 10 кадъра в секунда, той анализира входящите данни за изображения и го сравнява с база данни за 10 000 лица, които са били използвани за калибриране на софтуера.

Използвайки тези сравнения, както и измервания на лицето, SHORE може да се направи доста добро предположение за това, дали сте доволни, тъжни, изненадани или ядосани. Около 94 % от времето, SHORE знае дали сте мъж или жена. Това отнема време, но не пречи дори да се прогнозира възрастта.

Дисплеят на Google Glass може да осигури непрекъсната емисия на визуални актуализации с всички данни SHORE, които се възпроизвеждат дори, чрез аудио сигнали.

Обратната връзка в реално време от софтуер като SHORE  може да помогне да прецизирате собственият емоционален инструментариум, за да разберете по-добре междуличностно даване и получаване.

Производителите на коли интегрират SHORE в превозни средства за разчитане на сънливост у водача на МПС. В това и много други приложения за мобилни телефони по време на шофиране, се цели улесняване на водачите на пътя. При разпознаването на лица се задейства аларма, която ще събуди шофьора в опасност зад волана.

Медицинският персонал използват SHORE за по-добро диагностициране на физическа болка при пациенти. SHORE може дори да открие психологически стрес като депресия, която е изключително трудно забележима в много хора.

Маркетинговите компании могат да разгърнат това приложение, за да се прецени реакцията на потребителите, да речем, един продукт търговска или филмов трейлър и по този начин да се получи по-добра представа за това как ефективно може да бъде направена самата рекламна кампания.