Подземни кладенци

Знаете ли, че и до наши дни са съхранени някои подземни кладенци, които са изкопани на ръка?

Това се случило, въпреки по-модерните методи на разположение. И все пак, днес това все още е мръсна работа, трудоемка, която изисква екип от специалисти, с професионално оборудване и маса познания!

Водата е с изключително важна роля за всички общества!

На много места кладенците предоставят надеждна и достатъчно предлагане на вода за домакински нужди, за напояване и индустрии. Когато повърхността на водата е оскъдна, като в пустини, хората може да не оцелеят и да се развиват, без подземните подпочвени води: http://www.bgdrill.com/prokopavane-kladenci-sofia.

Видове ями

Съвременните кладенци са по-често, пробити със специални бормашини монтирани на камиони. Съществуват и много други начини, известни от миналото, когато хората прокопавали кладенци ръчно. Тук са най-често срещаните методи:

Изкопаеми кладенци

Пробивът в земята с кирка и лопата е един от начините да се копае кладенец. Ако земята е мека, а водата плитко, след това се изкопава кладенец, които може да работи. Исторически, изкопаните кладенци са били изкопани на ръка с лопата до под нивото на подпочвените води, до входяща вода с превишена скорост. Кладенецът е облицован с камъни, тухли, плочки, или други материали, за да се предотврати колапс и е покрит с капак от дърво, камък или бетон. Те не могат да бъдат изкопани много по-дълбоко от водния хоризонт – точно както не можете да се изкопае дупка, много дълбоко, когато сте на плажа. Кладенците постоянно се пълнят с вода!

Водни кладенци

Водените кладенци все още са често срещани днес. Те са изградени от тръба с малък диаметър в меката пръст, като например пясък или чакъл. В края на тръбата обикновено има прикрепен към дъното филтър за пясък и други частици. Те могат да се включат само за плитки води, защото източникът на водата е толкова близо до повърхността и може да се замърси от повърхностни замърсители.

Подземни кладенци

Повечето съвременни кладенци са пробити доста сложно и изискват скъпа техника. Пробивните машини често се монтират на големи камиони. Те използват въртящи свредла, които дъвчат дълбоко по скали и твърди земни пластове, ударни битове, които смачкват скалата или, ако земята е мека, големи шнека бита. Кладенците могат да бъдат пробити до повече от 1000 фута дълбочина. Често помпата се поставя в кладенеца в някаква дълбочина, за да прокара водата до повърхността.

Водните нива в кладенците

Потребителите на подземните води намират живота за по-лесен, ако нивото на водата в водоносен хоризонт им доставя и винаги една и съща водна основа. Сезонните колебания във валежи и от време на време сушата се отразяват на „височина“, на нивото на подпочвените води. Тегленето на вода от кладенец причинява промени във водните нива около кладенеца до по-ниска степен. Нивото на водата може да бъде понижено, ако други кладенци са в близост и към тях се оттегля вода. Когато нивото на водата падне под нивото на помпата, която засмуква, тогава кладенците започнат да изпомпват въздуха. Тогава може да се стигне и до „сухо.“