10 навици на слабите хора

навици на слабите хора

От гледна точка на психологията човекът е най-развитото и най-сложно същество, затова е важно да разгледаме и 10-те навици на слабите хора. У човека са скрити всички най-противоречивите страни, типични за хората…

Във всеки от нас, в една или друга степен има черти и качества, които характеризират нашите недостатъци и предимства. И всички те работят в една или друга степен.

Кои са тези навици на слабите хора и как издават стопанина си?

Предлагаме ви, да разберете и как да познаете, кой е силен човек и кой е слаб. За целта, продължете да четете…

Кой е слаб човек

Силните хора не са тези, които са изцяло лишени от недостатъци и слабости. Силният човек не е съвършен, но знае как да поеме контрола над живота си. Това включва, онези аспекти от характера му, които са слабости и пречки за успеха и самореализацията в живота. Вижте и теорията на Дуейн Джонсън за житейската устойчивост.

За разлика от тях, слабият човек е склонен да им се отдаде. В продължение на дълги години, той може да се отнесе във вихъра на онзи живот, който му е напълно чужд. Така качествата от своя страна, формират навици, които държат човек в зоната на комфорт и го превръщат в кукла на конци.

Кои са тези лоши навици, вижте тук:

  1. Да живеем в миналото време

Слабите хора са склонни да се оплакват. Те твърдят, че най-добрият момент за постижения, вече е пропуснат, че времената са били по-добри (тревата – по-зелена; слънцето е светло по-добре и т.н.). Тези хора, непрекъснато апелират към своите минали постижения и в психологически смисъл, практически живеят и остава някъде заключен там. Това е и първата пречка за липса в напредването им.

  1. Самосъжаление

Тези хора са склонни да търсят подкрепа и самосъжалението, сред другите. Това отнема ценна енергия, която трябва да бъде реализирана по положителен начин. Също така, самосъжалението често оправдава бездействието им.

  1. Съсредоточете се, върху неприятностите

Черни ивици в живота, има за всеки човек. Ако, обаче силният намери положителното и дори обещаващи аспекти в изпитанията, слабият е склонен буквално да мисли за неприятности, превъртайки ги, през случилото се в главата си десетки и стотици пъти. Ясно е, че при такива условия ще е изключително трудно да се намери изход от ситуацията.

  1. Оставяне на започната работа наполовина

Приемайки работата, силният човек се движи, наред с други неща, от чувството за отговорност, което го задължава да бъде приведен до своя логичен завършек, колкото и да е трудно. Слабите хора, обаче не намират волята и мотивацията в себе си да пристъпят към своето „не искам“ или „не мога“ и оставят нещата незавършени. И така, откъде в такива условия да дойде резултатът?!

  1. Прехвърляне на отговорността към другите

Ние сме собственици на живота си и само ние. Това, винаги трябва да се помни и при никакви обстоятелства да не се забравя. Обвиняването за неуспех е характерна черта на слабите хора. Тези, които не са в състояние да поемат отговорност за собствената си съдба.

  1. Обръщане внимание на общественото мнение

Необходимо е да се съобразите със становището на вашата среда за нормална социализация, но не повече. Изграждането на живота, над това какво и кой ще мисли за нас е провалена стратегия. Това говори за слаб характер на този, който го прилага.

  1. Бъдете перфекционист

Изглежда, че стремежът към високи постижения е зареден с положителна енергия. И това е вярно, с единственото изключение, когато човек стеснява кръга си от приемливо за абсолютно съвършенство, което по принцип е недостижимо. Това е и особеност, която говори за липсата на смелост да приемем несъвършенството на света и себе си в него.

  1. Страдащиият от бездействие

Притесненията за това, което може да се случи при определени обстоятелства, поражда бездействие. Силният човек може да ограничи вълнението и да действа, според плана. За разлика от него, слабият човек продължава да страда безкрайно, като същевременно не променя нищо в живота.

Слаб човек

  1. Страх от промяната

„Ами, ако нещата се влошат …“. Това е мотото, с което живеят слабите хора, защото тяхната житейска стратегия се намира в равнината за избягване на възможни проблеми и опасности. Но това е абсолютно неуспех. Само промените водят към развитие и постижения. Казано на кратко: Който рискува печели, който не смее губи!

  1. Жертване интересите в името на останалите

Жертвата в никакъв случай не е положително качество, както може да изглежда на пръв поглед. Точно обратното. Ако не можем да защитим интересите си, обичаме и уважаваме себе си, което отново показва слабост. Така никога не можем да дадем нещо добро на тези, които обичаме. Просто няма да имаме вътрешен (и материален) ресурс за това.