Чакрите – енергийни центрове в човешкото тяло

ЧАКРИ

ЧАКРИТЕ – основните енергийни центрове в човешкото тяло!

Чакрите са кондензираните енергийни центрове във всяко човешко тяло. Те са енергийни колела, посредством, които енергията протича навътре или навън от тялото. Когато са развити, те се въртят като колело.

Основните чакри са седем!

В действителност ние имаме стотици чакри, които са разположени по цялото тяло. Всяка точка за акупунктура е енергиен вихър и следователно – чакра.

Енергията, която захранва тези колела, според някои източници е нашата собствена Кундалини, според други е еволюционната енергия, а според трети – духовната сила в нас.

ЧАКРИТЕ

Чакрите не са физически същности!

Подобно на чувствата или идеите те не могат да бъдат смятани за физически обекти, но имат силно въздействие върху тялото, тъй като са духовна енергия, изразяваща се на физическото ниво.

Точно, както емоциите могат и въздействат на нашето дишане, на сърдечната дейност и на обмяната на веществата, така и дейностите в различните чакри влияят на дейността на жлезите, формата на тялото, хроничните физически болести, мислите и поведението ни.

Използвайки техники като йога, дишане, биоенергетика, физически упражнения, медитация и визуализация, ние на свой ред можем да влияем на своите чакри и на своето здраве. Това е една от важните стойности на тази система – че тя отразява и тялото, и ума, и към нея може да се подходи и чрез едното, и чрез другото.

Чакрите се свързват с различни състояния на съзнанието, архетипови елементи и философски конструкции. Долните чакри например, които са физически по-близо до земята, се свързват с по-практически аспекти от нашия живот – оцеляването, движението, действието. Те се управляват 1 от физически и социални закони. Горните чакри представят менталните области и действат на символично ниво чрез думи, образи и концепции.

Всяка една от седемте чакри представя и по една главна област от човешкото психично състояние!

Накратко, те могат да бъдат разгледани по следния начин:

  1. Оцеляване;
  2. сексуалност,
  3. Сила;
  4. Любов;
  5. Общуване;
  6. Интуиция;
  7. Познание.

ЧАКРA

Чакрите са приемник

Ние можем да почувстваме енергия от други хора. Когато собствената ни енергия изтича  към други хора, ние можем да се почувстваме изпразнени или изразходвани в зоната на конкретната чакра. При прилив на голямо “количество енергия усещаме „зашеметяване”.

Хора, които не са извисени духовно, са податливи на негативни сили!

В техните чакри нахлува негативна енергия, която още повече влошава състоянието им и ги кара да се държат по още по-отрицателен начин. По време на болест или слабост някои могат да теглят енергия от по-жизнени хора около тях.

Хората с по-висши духовни измерения отдават повече енергия, отколкото получават!

Тази енергия може и целенасочено да я използват за подобряване физическото и психическото състояние на нуждаещ се близък.

Ето и най-важното за всяка чакра:

Първа чакра:

Първата чакра е разположена в корена на гръбначния стълб, в областта на перинеума. Енергията, която протича през този център е изключително мощна. Основните функции на първата чакра са свързани със силата, прочистването и утвърждаването на жизнената енергия. Свързаните органи са ректумът и дебелото черво.

Втора чакра:

Втората чакра е разположена в гръбначния стълб, близо до половите органи и е свързана с творчеството, като акт на създаване, раждане и потомство. Тя е център именно на сексуалната енергия. Влияе върху целия ни живот – мисли, действия, поведение. Втората чакра е силно активен център и свързаните с нея органи са половите органи, бъбреците, дебелото черво и пикочният мехур.

Трета чакра:

Третата чакра се намира в областта на слънчевия сплит и е център на индивидуалното Аз. Тя е вихрения център на волята, силата и себе утвърждаването, който е свързан с личните водачески способности, чар и обаяние. Далакът, стомахът и тънките черва са свързани стази чакра.

Четвърта чакра:

Четвъртата чакра се намира в областта на сърдечния сплит. Символизира съзнателната любов, емпатията, алтруизма и призванието. Основните функции на четвъртата чакра са свързани още с имунитета, състраданието, а съответстващите й органи са сърцето и белите дробове.

Пета чакра:

Петата чакра е разположена зад средата на гърлото. През нея преминават енергиите, предназначени за по-висшите функции на творчеството, комуникацията и изобщо себе изявата. Ако човек има добре развита пета чакра, той умее да влияе, да убеждава, да говори вълнуващо и магнетично. Свързаните с петата чакра органи са гласните струни.

Шеста чакра:

Шестата чакра е така нареченото „трето око“. Когато то е „отворено”, човек може ясно да вижда миналото, настоящето и бъдещето. Свързаният с шестата чакра орган е мозъкът.

Седма чакра:

Седмата чакра е разположена на темето на главата и е центърът на космическото съзнание – състояние на абсолютно осъзнаване и сливане с първичната творческа сила на Вселената. Разбуждането й обикновено е резултат на интензивно пречистване, вътрешно самоусъвършенстване и духовна дейност. Свързаният орган отново е мозъкът.

ЧАКРATA

Източник Аптеки Рени