Къде е границата между Европа и Азия

границата между Европа и Азия

Географията е най-изучаваната наука, в която има малко необясними моменти. Независимо от това, най-елементарните въпроси, понякога объркват не само обикновените хора, но и учените. Ето например: Къде е границата между Европа и Азия?

Къде е границата между Европа и Азия?

Учебниците и справочниците, дават отговор на този въпрос. Нито в научната общност, нито в политическите кръгове, обаче все още не е стигнато до съгласие по този въпрос.

Границата между Европа и Азия – какъв е проблемът?

Факт е, че границата между тези две части на света преминава през територията на един-единствен континент – Евразия, тоест по суша. Това е най-важната разлика, между Европа и Азия, сравнени с други части на света, които са разделени от водни простори. В географията се счита, че границата в такъв случай е тектонски разлома или вододел.

Изненадващо, дори и при съвременното развитие на науката, невинаги е възможно точно да се определи до километра, където точно минава тази ос.

Има още един фактор, усложняващ границата между Европа и Азия – геополитически. Европа и Азия са не само географски, но и политически, културни, цивилизационни континенти.

Границата между Европа и Азия?

Едно е сигурно: с течение на времето прословутата граница непрекъснато се измества на изток. Все повече държави и региони искат да са приемани за европейски.

Всички тези въпроси принуждават географите отново и отново да се връщат към проблема с азиатско-европейската граница, да провеждат допълнителни изследвания и експедиции.

Границата между Европа и Азия – за какво са се договорили географите?

Докато изследователите учат, политиците спорят, културолозите пишат статии, на учениците се казва, че границата между Европа и Азия протича според установеното от Международното географско дружество. Или по-скоро, ето как:

– по източното дъно на Уралския хребет и шпора Мугоджар;

– в поречието на река Емба, която се влива в Каспийско море;

– по северния бряг на Каспийско море;

Къде е границата между Европа и Азия?

– по протежение на Кумо-Манишката депресия, която сега е заливката на реките Кума и Манич, а в древни времена е била проливът, свързващ Черно море с Каспийско;

– на територията на Азовско море и по-нататък до Керченския проток;

– по Черноморието, Босфора и Дарданелите.

– Брегът на Средиземно море източно от Дарданелите принадлежи на Азия, на запад – на Европа.

За какво се води дебат – граница Европа Азия?

Има два участъка от азиатско-европейската граница, които предизвикват най-ожесточените дебати. Това е участък на юг от Уралските планини (до Каспийско море) и мост между Каспийско и Черно море.

В първия случай проблемът се провокира от факта, че в южната си част Уралският проток се разпада на няколко шпори. Коя от тях се смята за граница на Европа и Азия, все още не е установено с точност.

Що се отнася до граничния участък в региона на Кавказ, има и няколко становища. Някои учени предлагат да се очертае границата по Кумо-Манишката низина, други – по поречието на Кавказката верига, а трети – още по на юг.

Къде е границата между Европа и Азия?

За да разрешат веднъж завинаги въпроса с границата на Азия и Европа, руските учени предложили да се използва не само географски, но и политически, културен и цивилизационен подход. Международната общност се приканва да разгледа вариант, при който границата напуска Уралските планини и Азовското море като част от Европа, а Кавказ в Азия.

Едно е ясно – установяване граница между Европа и Азия е не само научен, но и административен и политически проблем. Този проблем остава главно за Руснаците, за който невинаги е съвсем ясно кой живее в Европа и кой в ​​Азия.