Когато загубим доверието

когато загубим доверие

Какво е доверие?

Случвало ли ви се е да мислите, че хората се възползват от вашата добрина. Имали ли сте усещане, че злобата, завистта и користните цели са завладели света. Е, за успокоение, ще ви кажем, че донякъде сте много прави.

През последният век нещата, толкова са се изменили, че психиката на човека се превърнала в без куполна и безпардонна същност у всеки втори. И въпреки това има надежда да не губим доверие у всички хора.

Какво всъщност е доверието

Това е връзката, която се създава между приятели, любовни партньори, колеги. Когато тази връзка липсва, трудно би се постигнала хармония във взаимоотношенията. И все пак наобиколени сме от хора, които гледат на всичко нов и всеки нов като на подозрително нещо.

Недоверието е защита

Това е механизъм, който се задейства, когато сме прекалено раними и уязвими. Такива хора, често живеят в доброволна изолация. Психоанализата търси причините за девиантно поведение в ранно детство, но на много по-късен етап от живота това усещане се засилва. От една страна силно въздействат родителите, които в стремежа си да предпазят децата от лошите хора ги учат да не се доверяват никому. Това от една страна е нужно, за сигурността на детето, но от друга поражда у детето усещане за страх и недоверчивост с всят изпълнен с агресия. За най-недоверчиви се смятат хората на възрастни, които в стремежа си да покажат кое е правилно и на кое може да се гласува доверие, сами идеализират връзките си.

Недоверие=цинизъм

В нередки случаи не доверието може да се превърне в цинизъм – от не сполуката, когато някой си е тръгнал, без да каже и дума или е бил с вас, заради парите, страдащият от недоверие може да бъде прекалено груб. Новата връзка трябва да се гради с доверие, въпреки, че в началото винаги има известна доза риск.

Отказът от доверие

Най-често е съпроводен с минали несполуки. Специалистите съветват да се освободим от предразсъдъците и да дадем шанс на хората около нас. Едва, когато сами не можем да се справим с тази форма на доверие, трябва да потърсим компетентно мнение, съвет и помощ от психотерапевт.