Как древните са си представяли Вселената

Вселената

Замисляли ли, сте се, какъв е бил погледът на древните хора към Вселената

Хората започнали да се замислят, какво представлява Вселената, още в древни времена. Така идеята на древните хора за Вселената идва от онзи лош набор от знания, които те получавали, чрез наблюдения над природата.

По-специално, науката заимства приблизително разбиране за тези теории от мирогледа на народите на Африка и Северен Сибир. Дълго време тяхната култура не влизала в контакт с универсалната.

По право праисторическите хора са смятали света, около себе си за едно-единствено живо същество, огромно и непонятно.

И така, доскоро едно от сибирските племена си представяло идеята за света като огромен елен, който пасе сред звездите.

Между другото, Слънцето и Луната също били гигантски животни, които пасат до еленът Земя.

Древни египтяни и гърци

Народите, чието ниво на развитие било по-високо, получили възможността да пътуват до далечни страни. По-специално те видели, че в света съществуват, не само в планини, степи или гори.

Те си представяли Земята като плосък диск или висока планина.

Между другото, небосводът под формата на огромна преобърната купа потънал в това море.

Подобни представи са съществували, сред древните египтяни и гърци. Според тяхната космогонична версия Слънчевото божество се търкаляло по небесната шир в огнена колесница. Това ставало всеки ден, осветявайки равнината на Земята.

Мъдростта на древна Индия

Древните индианци имали легенда, която разказвала, че равнината на Земята не просто витае в небето. Тя почива на гърбовете на три гигантски слона, които от своя страна стоят, върху черупката на костенурка.

Като се има предвид, че костенурката от своя страна се е опирала на навита змия, олицетворяваща небесния свод, можем да предположим, че описаните животни, не са нищо повече от символи на мощни природни явления.

Древен Китай и световна хармония

В древен Китай, обаче вярвали, че Вселената е като яйце, разделено на две. По-специално, върхът на яйцето образува свода на небето и е фокусът на всичко, което е чисто. Долната част на яйцето е Земята, плаваща в световния океан и имаща квадратна форма.

Земните прояви са придружени от тъмнина, тежест и мръсотия. Комбинацията от два противоположни принципа формира целия ни свят в неговото богатство и разнообразие.

Ацтеки, инки, маи

В идеите на древните обитатели на американския континент времето и пространството били едно цяло. Те са се обозначавали със същата дума „pacha“.

За тях времето било като пръстен, от едната страна, на който се намирало настоящето и видимото минало, т.е. какво се пази в паметта. Бъдещето било в невидимата част на пръстена и в един момент се сливало с дълбокото минало.

Научна мисъл на древна Гърция

Преди повече от две хиляди години древногръцките математици Питагор, а след него и Аристотел, развиват теорията за сферичната земя. Според тях, тя била центърът на Вселената, а Слънцето, Луната и звездите се въртят, фиксирани върху няколко кристални небесни сфери.

Вселената на Аристотел

Вселената на Аристотел, разработена и допълнена от друг учен от древността като Птолемей – съществува в продължение на едно и половина хилядолетия. Това задоволявало интелектуалните нужди на повечето учени на древността.

Тези идеи са в основата на изследванията на великия математик Николай Коперник. Въз основа на своите наблюдения и изчисления той съставя своя собствена хелиоцентрична картина на света.

Центърът е зает от слънцето. Около него имало седем планети, заобиколени от неподвижна небесна сфера със звезди. Между другото, учението на Коперник дало и тласък на съвременната астрономия. Така имената на учени като Галилео Галилей, Йоханес Кеплер и други днес са познати на малки и големи по целия свят.