Как да съставим отлична автобиография за работа

автобиография

Как да съставим отлична автобиография за работа в 10 прости стъпки

Както вече разбрахте от заглавието, днес ще се съсредоточим над писането на отлична автобиография за работа, която да ви отведе към мечтаната позиция.

Намирането на работа не е лесно начинание, а компетентно написаната автобиография за работа може само да работи в плюс, за това да я получите. В интернет има много литература по тази тема, но не за всички е ясна и разбираема. Затова предлагаме тези инструкции, съставени по достъпен и прост алгоритъм.

Автобиография за работа резюме

Автобиография за работа – резюмето, трябва да е кратко написано и да представя вашите професионални умения, постижения и лични качества. Чрез него вие показвате, какво и как планирате успешно да приложите в бъдещата си работа.

Без автобиография за работа, нито един работодател, няма да знае за вас и вашите професионални умения.

Спомням си, че когато седнах да напиша своята автобиографията за първи път. Това ми отне много време. Изискваше се да я съставя правилно и да изпълня, според всички стандарти. И тъй като, обичам да разбирам всичко задълбочено, изучих въпроса задълбочено. За целта разговарях със специалисти с професионален опит, в намиране на персонал и проучих голям брой статии по темата.

Ето и тайната как да напишете добра автобиография за работа?

Преди да преминете към стъпките, важно е да запомните 3 основни правила за успешно писане на автобиография:

Правило номер 1

Напишете истината, но не всичко!

Съсредоточете се, върху силните си страни и не споменавайте много за слабостите си. На интервюто, ще бъдете попитани за тях, бъдете готови за това там.

Правило номер 2

Придържайте се към ясна структура!

Резюмето трябва да е написано на 1-2 листа, не повече. Ето защо, опитайте се да обобщите в него цялата необходима информация, дори ако има да казвате много.

Внимавайте за чистото форматиране на текста и неговото структурирано представяне. Помнете: Никой няма да остане доволен да чете абракадабра.

Правило номер 3

Бъдете оптимисти и весели!

Позитивните хора привличат успеха. Във вашия случай нова работа.

Структурата в съставянето на автобиография:

Стъпка 1. Заглавие

Тук трябва да напишете думата „Автобиография за работа“ и на кого е.

Всичко това, трябва да е поместено едно под друго в два реда.

Например: Автобиография

на Иван Иванов Иванов

Стъпка 2. Цел

Автобиографията трябва да има цел. Правилно формулирайте, като следвате фразата:

„Целта на Автобиографията е самата позицията, за която кандидатствате“.

Стъпка 3. Заявителят и неговите данни

На този етап трябва да напишете следното:

дата на раждане;

адрес;

телефонен номер за контакт;

електронна поща;

семейно положение.

Стъпка 4. Образование

Ако имате няколко образувания, тогава ги избройте по ред.

Стъпка 5. Опит

Тук, трябва да обърнете внимание, че колоната „трудов стаж“, винаги се пише отпред назад. Това означава, като се започне от последното място на вашата работа, ако не е единственото и започва с периода, прекаран на тази позиция.

Стъпка 6. Отговорности

Този параграф в автобиографията, невинаги се изисква. Ако свободното място, за което кандидатствате, е доста често срещано и сте заемали подобна позиция в предишната си работа, тук е мястото да го споменете.

Стъпка 7. Постижения на предишни работни места

Елементът „Постижения” е един от най-важните в автобиографията! Той е много по-важен от образованието и дори работния опит.

Вашият потенциален работодател, иска да знае, за какво точно ще ви плаща заплати. Затова е много важно, когато пишете автобиография за работа, да споменете, за всички значими постижения в предишни работни места.

Например, напишете правилно:

увеличени продажби с 30 процента за 6 месеца;

разработени и въведени нови технологии в производството;

намалени разходи за поддръжка на оборудването с 40%.

Грешно е да се напише:

работи за увеличаване на продажбите;

участва в проект за създаване на нова технология;

намалил разходите за оборудване.

Както може да видите, също е важно да напишете конкретни числа. Такива, много ясно отразяват същността на вашите постижения.

Стъпка 8. Допълнителна информация

Тук, трябва да споменете силните си страни, професионалните знания и умения, които директно ще ви помогнат по-добре да изпълнявате задачите, възложени на новата позиция.

Обикновено тук се пише следното:

Компютърни умения и специални програми. Това важи за офис работниците и служителите, чиято пряка работа е свързана с компютър. Например за дизайнери, счетоводители, програмисти, офис мениджъри.

Чужди езикови умения. Ако бъдещата ви работа включва четене, превод или общуване на чужд език и го знаете до известна степен, не забравяйте да напишете за него. Например: говорим английски.

Наличието на автомобил и шофьорски умения. Ако работата ви включва командировки и често се налага да шофирате автомобил, например работейки като търговски представител, трябва да посочите присъствието на автомобила си, както и категорията на шофьорската книжка и продължителността на стажа.

Така в допълнителната информация, заедно с компютърните умения и чужд език, пишете: Притежавам личен автомобил, категория В, опит от 5 години.

Стъпка 9. Лични качества

Не е необходимо да описвате твърде много качества, особено ако те не са свързани с бъдещата ви работа. Може да бъдете мил и симпатичен човек, обичащ децата и уважаващ приятелите си, но няма да е интересно на потенциалния ви работодател да чете за вашата „сърдечност” и богат вътрешен свят.

Например, ако кандидатствате за позиция счетоводител, добре е да напишете: самодисциплина, съсредоточеност, точност, ефективност, аналитично мислене.

Ако кандидатствате за по-креативна професия, да речем дизайнер или творец, тогава трябва да посочите: развито творческо въображение, чувство за стил, нестандартен поглед над проблемите, здрав перфекционизъм.

Стъпка 10. Препоръки от предишна месторабота

Тук, ще бъде много хубаво, ако в края на автобиографията добавите препоръки от ваши бивши работодатели. Може да оставите телефон за връзка или и-мейл.

По този начин ще могат да проверят вашия професионализъм по желание.

За целта препоръчвам, да се свържете с тях предварително и да ги уведомите, че може да се обадят.

Дори ако потенциалният ви работодател, не се обади на бившите ви мениджъри, самият факт да разполага с контакти за препоръки, значително ще повиши доверието към вас.

В края вашата автобиография за работа, трябва да посочите, от кога сте готови да започнете.

Още много полези съвети, за това как да подготвите CV –то си за работа или как да се явите на интервю за работа, може да узнаете от тук: автобиография.net.

Пожелаваме успех в кандидатстването за нова работна позиция!