Какво представляват строителните отпадъци

Какво представляват строителните отпадъци

Какво представляват строителните отпадъци

Строителните отпадъци са вид отломки, генерирани в процеса на демонтиране, ремонт или изграждане на сгради или конструкции. Сред тях са елементи от счупени тухли, метални и бетонни детайли, фрагменти от мазилка, дърво, тапети и стари парчета от линолеум, остатъци от боя, стари прозорци и врати, гипсокартон и керамични плочки и така нататък.

Материалите са ни предоставени с любезното съдействие на екипите от kamion.bg. Същите извършват всякакви товарни, транспортни и хамалски работи. Почистват старателно апартаменти. Организират почистване на мазета и тавани.

Като процент, генерираните при разрушаването на сградите отпадъци са: счупени тухли – 63%, бетонни и стоманобетонни продукти – 26%, дървесина – 4%, скрап -1%, други отпадъци – 6%.

Какви видове отпадъци от строителна дейност има?

Строителните отпадъци се разделят на категории. Първата категория включва отпадъци, които се появяват непосредствено, след започване строително-ремонтните работи, второто – възникнали по време на строителния процес и третата категория – които се появяват по време на довършителните работи, на последния етап от основния ремонт или строителството.

Първата категория отпадъци включва тежки обемисти отпадъци. В края на краищата, дори преди започване на работа, строителната площадка се почиства (ремонтираните помещения), разрушаването на стари сгради по време на строителството, демонтирането на прозорци, врати, стени и др. при основни ремонти. Тежките обемисти отпадъци се различава по обеми и значителна тежест и се изнася преди започване на работа.

По време на строителството, отпадъчните части от строителни материали и опаковки от тях се освобождават. Такъв боклук се изхвърля, тъй като се натрупва, така че да не пречи на строителните или ремонтните работи.

Изхвърлянето на строителни отпадъци в битови контейнери за отпадъци е строго забранено и се налага глоба. За да разрешат този проблем, може лесно да стане с помощ от професионалисти. Kamion.BG ще предоставят услуги за отстраняване и обезвреждане на всеки етап от строителството, като се използва необходимото оборудване и специално оборудване за всеки вид отпадъци.

Според степента на опасност от въздействие върху околната среда, отпадъците се разделят на пет класа. Най-опасни, според тази класификация, принадлежи към първия клас, най-малко опасно – на пето ниво. Строителните отпадъци се отнасят главно до четвъртия и петия клас (с изключение на някои лакове и бои).

Какви опасности крият отпадъците

Опасност винаги има. Такава се крие дори в строителния прах, който, попаднал в респираторния тракт на човек, има отрицателно въздействие върху човешкото здраве, причинява отравяне и алергични реакции.

Дори привидно безопасни строителни отпадъци могат да представляват сериозна заплаха за хората и околната среда. Дървесината, която се използва в строителството, е опасна, ако е импрегнирана с багрила, които образуват газ, съдържащ вредни примеси по време на изгаряне или гниене. Съществува значителна опасност за подпочвените води, а от там се получават токсини.

Как да предотвратим риска от замърсяване

Компетентното и своевременно отстраняване на строителните отпадъци има няколко положителни точки.

Първо, строителната площадка, освободена по време на самите ремонтни и строителни работи, намалява разходите за съхраняване и доставка на нови материали, опростява работата на персонала и оборудването, осигурява непрекъснатост на работата и избягва проблеми с регулаторните служби.

Второ, рециклирането на строителни отпадъци е по-евтино от закупуването на нови строителни материали. И съответно, отпадъците, изпратени за обработка, спестяват пари и естествени материали. Например, вторичен трошен камък, получен от бетон на разрушени сгради, може да се използва отново на строителна площадка, като се намалява цената на новия бетон, в същото време, не по-ниско по качество от обикновения естествен трошен камък.

И трето, компетентното обезвреждане на строителните отпадъци спестява околната среда от замърсяване. Такова не позволява да изсичаме горите, да намаляваме пасищата, да предотвратим смъртта на растения и животни, свързани с увеличаване на броя и размера на депата.

Фирма kamion.bg ще стане вашият верен помощник в този важен въпрос.