Игнориране: защо ни боли толкова много

Игнориране защо ни боли

„Колкото по-важен е за нас човекът, толкова повече го преживяваме, когато умишлено мълчи“.

Безсъзнанието подхранва чувството на безпокойство, изгубихме се в предположения, какво сме направили погрешно, какво сме направили погрешно. Защо страдаме толкова много в тази „зона на изключване“ и как да се успокоим? Психотерапевт Хемант Митал ни дава някои основни и често срещани сламки:

Мълчанието е една от най-лошите форми на емоционално насилие. Някои от нас са физически неспособни да издържат на игнориране!

Според психиатър Хемант Митал, спусък е за депресии и тревожни разстройства у много от пациентите е натиснат именно в резултат нежеланието на човек, близък до тях, да комуникира с тях.

Защо реагираме толкова болезнено, когато бъдем Игнорирани?

Хемант Митал пренебрегва една от най-древните психологически техники за изразяване на неодобрение или разочарование. Днес тази проста психологическа техника се практикува дори между родители и деца. Според него тази практика на прекъсване и често приема формата на жестока манипулация.

Не всяка изповед е еднакво ценна!

И въпреки, че безразличието към мнението на други хора може да изглежда привлекателно, всъщност няма да донесе щастие. Ние сме социални същества и трябва да общуваме със собствения си вид. В миналото нашите примитивни предци оцелявали, не са били отхвърлените от група или племе.

Въпреки че тази борба за живот е останала в миналото, ние все още се нуждаем от връзки с други хора и одобрение от роднини и другите членове на обществото.

  • Спомнете си, колко важно е да си в отбора на гимназията?

Здравословните взаимоотношения предполагат, че ние не се отказваме от нашите принципи и убеждения, дори заради най-близките

Дълбоко в нас все още се страхуваме да бъдем отхвърлени и подложени на изгнание. Необходимостта от одобрение не е изчезнала, а само сега се притесняваме, че можем да докоснем нещо с колеги, съседи и приятели.

В желанието да са признати, някои отиват и твърде далеч. Такива хора се опитват да спечелят одобрението на всички. Естествено, те не могат да го направят, защото е невъзможно да се харесат на всички наведнъж. Не са толкова много хора, чието одобрение и признание са наистина важни – това са онези, с които имаме наистина близки отношения.

Често не търсим признание от тези, от които наистина трябва!

Много пъти и много от нас предпочитат признанието на 500 непознати, които да харесат Facebook поста им, вместо на един или двама, но те да са му най-скъпите.

Игнориране: защо ни боли толкова много?

  • Чие мнение е важно наистина?

Решете кое одобрение и признаване наистина означава много. Лесно е да направите списък с 5-10 души, които са най-близо до вас. Ако забележите, че започвате да се притеснявате от факта, че някой може да мисли за вас недобре, запитайте се: „Тези хора попадат ли в списъка ми?“

Ако дори поддържаме близки отношения с някого, техните мнения, опит и нужди са важни за нас. Но близките отношения изискват компромиси: например понякога помагам на сестра ми като разхождам кучето й, а тя ме кара да работя, когато колата ми е на ремонт.

  • Защо не трябва да угаждате на другите в ущърб на себе си?

Здравословното взаимоотношение означава, че не се отказваме от нашите принципи и убеждения, дори заради най-близките си. Ако се притесняваме за чувствата на другите и игнорирате собствените си, това намалява собственото ни значение. Имате право на собствени преживявания, желания и нужди, а те са не по-малко важни от опита и желанията на другите.

Всеки един човек, поема отговорност за собствените си чувства!

Можете да вземете предвид мненията на другите, но не е нужно да отделяте живота си, за да угодите на останалия свят. Ние всички сме възрастни и това ни дава свобода.

Здравият човек в зряла възраст е отделен от родителите си. Мнението му все още е важно, както за близки, така и за детето и родителите, но всички те са отделни хора. Здравите възрастни взаимоотношения могат да издържат на различия, разочарования и взаимна критика.

Когато един човек поема отговорността за собствените си чувства и поведение, само по този начин може да се научи да получава признание, похвала и одобрение. Вярвайки в себе си, това означава повече одобрение и от страна на родители, приятели и началници.