Жители на планетата

населението на планетата

Колко хора живеят на Земята

Един от най-важните световни показатели е населението на Земята, което според статистическите данни непрекъснато расте. Освен това този растеж през последните десетилетия вече е надхвърлил прогнозираните цифри, т.е. всъщност става неконтролиран.Прочетете повече »Колко хора живеят на Земята