Савелий Тартаковер

Шахмат – нещо повече от игра

Какво за вас е шахмат

Много са онези, които приемат тази игра като шахмат за „кралски двубой“ и не е случайно това.

Винаги съм съжалявал малко хората, които не играят – шах, …защото шахът е като любовта, музиката и има  силата да прави хората щастливи“ – Савелий Тартаковер (1887-1956 г.)Прочетете повече »Шахмат – нещо повече от игра