розова вода

розите

История на розата

Някои го наричат цветето на любовта, по света то е познато под много наименования, сред тях са трендафил, роза, шипка, шиповник. На латиница носи името Rosa canina L. или Rosaceae, а у нас го наричаме кратко – Роза.Прочетете повече »История на розата