Офис работа

кариера, работа

Работохолизъм или кариера от сутрин до мрак

По мнение на японски психолози в добрия живот е заложено въображението! Ние се съгласяваме с тяхното мнение, а наред с това смятаме за вярно и правилото, че това важи и за реализацията в кариерата. Означава ли обаче това, че сме страдаме от работохолизъм?Прочетете повече »Работохолизъм или кариера от сутрин до мрак