Накъде пътуват камъните

камъни

Накъде пътуват камъните

Бързаме, бързаме все за някъде и за нещо бързаме, но на къде сме се запътили?! Не отиваме ли всички на едно място и не минаваме ли по едни и същи пътища, въпреки, че живота ни протича така различно от този на останалите?!Прочетете повече »Накъде пътуват камъните