Най-тесните улици в света

най-тесните улички на света

Най-тесните улици в света

Знаете ли къде се намират най-тесните улици в света?

Всички сме свикнали с факта, че улиците в градовете са красиви и широки. Те служат не само за разходки, но и да се движат хората свободно с автомобили или велосипеди в обществения транспорт. Но в някои населени места има много тесни улички, които не са удобни на всички.Прочетете повече »Най-тесните улици в света