избор на дограма

11 неща, от които зависи подмяната на дограма

Наблюдават се масови тенденции в дограмата в днешни дни. Водещо в избора клони към подмяната на остарелите дограми с PVC дограма. Сред наблюденията се открояват разлики между тях сравнени с алуминиева дограма, дървена дограма и някои екзотични видове.