автомобили на скрап

Рециклиране, скрап и екология в България

Вече няколко десетилетия, човечеството осезаемо усеща екологичните аномалии, който само причинява на природата. Замърсявания на почви води и въздух, изчерпване на природни ресурси. Всичко това може да доведе необратими последици и катаклизми. Уви, човечеството се замисля за последиците от действията или бездействията си едва, когато е твърде късно.Прочетете повече »Рециклиране, скрап и екология в България