7 важни ензима за тялото

Хранителни ензими – сила в организма

Знаете ли, че по време на хранене повече от 50% от енергията в организма бива разходвана за храносмилателните процеси?! С допълнителен прием на важни хранителни ензими, ползите за тялото в големи мащаби, а здравето и жизнената енергия в достатъчни количества. Добре е да щадим изразходваното на телесния ензим и да си доставяме нужните „порции“.