Човешки геноми

човешки геном

Човешки геном – идентификация на гените за наследствени болести

Човешки геном – идентификация на гените за наследствени болести

Всеки от нас има уникален човешки геном. Става дума за набор от гени, които се формират в хромозомите на клетъчното ядро. Задачата на всеки човек на настоящия етап от развитието на цивилизацията е да предаде уникалната генетична информация, присъща на тялото му, на бъдещото поколение в най-непокътната форма.Прочетете повече »Човешки геном – идентификация на гените за наследствени болести