Фейсбук

Социалните мрежи — предимства и недостатъци

Фейсбук — предимства и недостатъци

Фейсбук и социалните мрежи — предимства и недостатъци

Интернет е едно от най-великите „изобретения” на 20-ти век, Фейсбук също. Те заема важно място в живота на всеки съвременен човек. На първо място е безкраен източник на информация. Те предоставят възможност за комуникация с близки, приятели, познати и непознати от целия свят.Прочетете повече »Фейсбук — предимства и недостатъци