Узунджовски храм

Омайни съкровища от Тракия

Омайни съкровища от Тракия

Омайни съкровища от Тракия

Който не е бил в Тракия и на място като Тракийския край може само да съжали. Това, което се разгръща с едно посещение е повече и по-ценно, дори от съкровищницата на региона.Прочетете повече »Омайни съкровища от Тракия