Социологически изследвания

социологически изследвания

Изследванията на ОМ

Изследванията на ОМ – специфичен вид социологически изследвания

Изследванията на ОМ се превърнаха в своеобразна индустрия в нашето съвремие. В демократичните общества това е напълно естествено, защото в тях ОМ трябва да се взима в предвид.Прочетете повече »Изследванията на ОМ