Най-големите мостове в света

най-големите мостове на света

Най-големите мостове в света

Ако има водна бариера, тогава трябва да има мостове. Хората са разбирали това в древността. Първите примитивни мостове били правени от дървета, хвърляни от единия бряг на другия. По-късно дърветата били заменени от трупи. С развитието на обществото се развива и изграждането на мостове.

Прочетете повече »Най-големите мостове в света