Личнистно израстване

Радостта от живота

Радостта от живота

Какво знаете за Радостта от живота

Доказано е, че човешкият мозък не е способен постоянно да усеща радостта от живота. Биохимията, която се извършва в него има сила само за кратки „избухвания“ и проблясъци на известна доза щастие или радост. Важно е да се прави разлика между двете.Прочетете повече »Радостта от живота