Г. Йолов

Аудиторията на СМК

Аудиторията на СМК – специфична разновидност на ОМ

Аудиторията на СМК – специфифки и разновидност на ОМ

Тълпата е неограничено множество от хора, така и можем да говорим за аудиторията на СМК. Френският социолог Густав льо Вон има книга „Социология на тълпата”, в която казва, че колкото по-голяма е тълпата, толкова по-дезориентирана и неорганизирана е тя.Прочетете повече »Аудиторията на СМК – специфична разновидност на ОМ