Чисто от природата с биоземеделие

Чували сте за органично земеделие, екология в селското стопанство и био продукти, биоземеделие. Зад тези понятия се крие едно и също и това е форма на организация със селскостопанска дейност, която се свежда до минимум използване на пестициди, стимулиращи растежа, синтетични вещества, генномодифицирани организми и пр.

За да се увеличи добивът, за да се обогати почвата с минерали и борбата с насекомите да е по-ефективна, активно се прилагат различни методи и подходи. Активното и естествено наторяване, редуване на култури, обработка на почвата са крайно належащи.

adamah-photo

Органичното земеделие се извършва с дългосрочна перспектива, а основна негова цел е да се поддържа здравето на конкретни обекти и субекти (в т.ч. животни, растения, почви, хора). По този начин се постига баланс на цялата планета.

В исторически план:

От 2007 г около 30,5 млн. хектара площ от Земята се използват за принципите на органично селско стопанство. Те започват началото през далечната 1924 г, когато философските лекции на Рудолф Щайнер залягат в основата за био земеделие. В Англия терминът „органично селско стопанство“ (organic farming) за пръв път е използвано от лорд Нортборн, в 1940 г.

Години по-късно през 1972 г. във Версай е основана първата Международна федерация на органично селско движение (IFOAM), чиято основна цел е да разпространи информацията и да внедри ползите от екологичното земеделие.

Статистики и факти:

През 90-те години на миналия век броят на световните пазари предлагащи био продукти расте непрестанно. Според статистиките през 2009 г., обемът на световния пазар с био продукти скача с 59$ млрд.,  а средният темп годишно се равнява на 10-15%.

Сертификати и изисквания за био земеделие:

Щом заговорим за био храни и развитие на пазари е много важна гаранцията. Съществуват специални организации, които следят за стриктно спазване на всякакви изисквания за сертификати на биопродуктите.

За да се даде сертификат на една храна или продукт, той/тя трябва да отговарят на всички изградени стандарти за екологично отглеждане. Изискванията са определени в продължение на дългогодишна дейност от страна на производители и потребители, намиращи се в различни краища на света.

Ползата от био земеделие:

Биоземеделието е така популярно, че от него се възползва дори туризма. Има създадена организация, която помага на туристите да открият ферма, от която имат нужда. Организацията носи името World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF). Основана е във Великобритания, през 1971 г. България е член в нея.

Днес WWOOF привлича все повече хора от цял свят, които се стремят към подобрения в органичните ферми и здравословният начин на живот. С тяхна помощ всеки един от нас може да усети истинския вкус на храната.