личностно израстване

Психология, себепознание, личностно израстване

Какво е съзнанието от гледна точка на психологията?
В изминалите два или три века човечеството е направило гигантска стъпка в осъзнаване тайните на света около нас, но досега можем само да размишляваме върху природата и законите, произхода на една и съща разлика, която ни прави разумни – човешкото съзнание.
Учените не са измислили един отговор на въпроса, какво е съзнанието. От гледна точка на психологията, съзнанието е един от основните елементи, които обясняват механизмите на човешкото поведение и причините за един или друг от неговите действия. Различните школи по психологическа наука разглеждат тази концепция по различен начин, излагайки собствени теории за същността на съзнанието.
Съзнанието в резултат на синтеза на психологически процеси:
Човешкото поведение се влияе от различните механизми на психиката: емоции, опит, волеви усилия, внимание към промените в околната среда и, разбира се, съзнанието. В психологията обикновено се смята, че творческият резултат от синтеза на различни явни и скрити процеси, настъпващи в нашата психика е точно съзнание. Тя се основава на взаимодействието на физическите фактори и психологическите процеси:
– от една страна, съзнанието отразява, чрез нашите сетива обективната реалност около нас, която се нарича възприятие;
– от друга страна, се извършва самоорганизация на умствените процеси, което води до тяхното нареждане и структуриране на по-високо ниво, т.е. аперперцепция.
Различните психологически училища определят по различен начин съзнанието, възлагайки доминираща роля на една или друга от неговите характеристики и функции.
Определението за съзнание в различни посоки на психологията:
Понастоящем психологията е представена от много научни училища, а единният подход към предмета на ученето е изключително усложнен, в резултат на липсата на общ основен концептуален апарат.
Съзнанието на човек във всяка посока се определя в светлината на неговия собствен изследователски методи.
– Структуризмът определя съзнанието като многокомпонентна концепция, която се състои от най-простите основни елементи на психиката. Чрез създаването на условна „периодична таблица на елементите“ се създава точна карта на съзнанието на всеки човек.
– функционалност – вижда съзнание като важна функция, структурирана среда модерна за човешкото общество. Неразделна част от съзнанието е личностното израстване, съзнателен опит и осъзнат опит.

– Гещалтовата психология вярва, че съзнанието е резултатът от сумирането на трансформацията на физическите стимули, според законите на гесталт.
– Бихейвиоризмът смята, че съзнанието е вътрешно реагиране и поведенчески характеристики на човек, образуван от неговите навици и околна социална среда.
– Когнитивната психология определя съзнанието като логичен процес на познание, за разлика от емоционалното възприятие. Информацията се обработва независимо или се етикетира и се възприема по-нататък в съответствие с установен маркер.
Съзнание и мислене
Най-важната функция на съзнанието е процесът на мислене, т.е. обработка на входящата информация за околния свят и превръщането на тази информация в символична система за предаване на други хора. Тази система включва не само словесната апаратура, но и изражения на лицето, жестове, изображения, знаци и т.н.
По този начин съзнанието е не само е част от личността на индивида, но и някакво колективно знание и в много отношения се предава от едно поколение на друго. Някои психологически школи разглеждат съзнанието само в контекста на възможността за вербална комуникация, т.е. че това е присъщо само на онези, които говорят.
Съзнание и безсъзнание
Човекът има съзнание не през цялото време на своето съществуване. Така, по време на сън, той изпада от съзнанието и не може адекватно да възприема и оценява събитията около него. Подобен ефект се предизвиква от някои психоактивни вещества, които лишават лицето от възможността да използва своето съзнание, за да възприеме и разбере заобикалящия го свят.
Оказва се, че умът контролира само активната част от нашата психика. Така по време на сън, злополука или професионална болест са контролирани в частта на безсъзнание от нашата психика или подсъзнанието.
Като цяло, обобщавайки, това можем смело да кажем, че човешката психика и съзнанието ни трябва за адекватно възприемане на творческото осмисляне на света и трансфер между резултатите от нашата психика други проявления.
––––––––––
Психология на ежедневието за личностното развитие. Съвети за самодисциплина, социални умения, себепознание и себеизрастване със статии от Интерполезно.

живота

Пренареди живота си

Съществуват ли моменти, в които ти се струва, че сякаш света се е настроил срещу теб?! Нищо не върви, а на всичкото отгоре сякаш си прокълнат от Съдбата. Колко пъти в такива моменти си мислеше, че вината е твоя и ако само малко се беше постарал всичко щеше да е о‘кей, но уви не е така. Да не вземаме предвид и факта, че ти винаги се стараеш, даже прекалено.Прочетете повече »Пренареди живота си

самостоятелност

10 мита за самостоятелността

Знаете ли, какво е самостоятелността?

Чувствате ли се по-самостоятелни от вчера? В случай, че се налага да вземете самостоятелно решение, ще се справите ли. Колко често сте мнителни към независимостта си?! Можете ли да променяте вас или околните?!Прочетете повече »10 мита за самостоятелността

техники

4 техники да сме по убедителни

Да си успешен, усмихнат и удивителен в днешно време е мечта на всеки човек. За да бъде обаче реалност трябва да сме здраво стъпили на земята и да умеем да печелим словесните дуели.Прочетете повече »4 техники да сме по убедителни