Продължете към съдържанието

Банкова карта – какво е това и каква е същността на нейната работа

За да говорим за това какво е банкова карта, трябва и да разгледаме видовете банкови карти, първо дефинираме какви са те. Много притежатели на карти погрешно вярват, че картата и банковата сметка са едно и също. От това следват много често срещани погрешни схващания – например, че загубата на картата води и до загуба на средства по нея. Това обаче съвсем не е така.

Банкова карта – какво е това

Всъщност банковата карта е просто платежен инструмент. Сам по себе си той е парче пластмаса и само „обвързването“ към банковата сметка, с която клиентът разполага, дава възможност да управлява парите си с помощта на картата. Също така винаги може да се проследи разполагаемата сума по сметката или да се изтеглят средства от банкомат.

Разбира се, загубата, блокирането или повредата на картата не се отразява по никакъв начин на състоянието на сметката. Тук, разбира се, ако не попадне в ръцете на измамници с други данни, които могат да осребрят парите ви.

Банкова карта – каква е същността й

Почти всички от съществуващите видове карти могат да бъдат свързани към една и съща сметка. Всичко, зависи само от тарифите и възможностите на банката, както и от желанията на самия клиент.

Видове банкови карти

Въпреки очевидното разнообразие от банкови карти, които финансовите институции предлагат на своите клиенти, всички те имат сходни характеристики и разновидности в базата данни. Разликата е в тарифите, комисионните, предлаганите допълнителни услуги и бонуси. Преди да сравните финансовите изгоди от карти на различни банки, трябва да решите какъв тип „пластмаса“ е подходяща за Вас.

  • Според собственика на средствата по сметката – дебитни, кредитни, с овърдрафт, предплатени;
  • По територия на ползване – местни, международни, вътрешнобанкови, виртуални;
  • Чрез система за плащане – Visa, MasterCard, Golden Crown, American Express и др.
  • По ниво на лоялност към клиента и обем на услугите – електронни, стандартни, златни, платинени и др.
  • Според метода на съхранение на данни – чип, с магнитна лента, комбиниран.

Комбинацията от различни параметри от този списък дава онзи огромен асортимент от „пластмаса“. Такъв, днес може да се види в рекламните предложения на банките. Но именно това изобилие, води до объркване за бъдещите притежатели на карти.

Източник: https://finance5.bg/

Copy link